Gyógy- és termálfürdőt üzemeltető vállalatok működési stabilitásának és számviteli fenntarthatóságának vizsgálata

Jelen cikkemben olyan vállalatok teljesítményét elemzem számviteli szempontból, amelyek gyógy- és termálfürdőt üzemeltetnek két kiválasztott régióban, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon. Röviden bemutatom a számvitel fenntarthatósági aspektusait, majd a példaként kiválasztott, fürdőt üzemeltető vállalatok controlling elemzéseinek és … tovább »

A személyi jövedelemadó terhelés hatása a belföldi keresletre és a megtakarítások alakulására

A téma aktualitását elsődlegesen az adja, hogy az egyes EU tagországok válságkezelési műveletekkel kívántak reagálni a nemzetközi pénzügyi, gazdasági válságra. A kormányzat és a törvényhozás részéről válságreagáló műveletnek számít az is, ha az országok adójogszabályaik … tovább »

Az információs rendszerek alkalmazásának egyfajta lehetősége a jövő mezőgazdaságában

A jelen tanulmányon alapuló cikkben a kutatómunka eredményeképpen a mezőgazdasági vállalkozások környezetre való gyors reagálóképessége és az ebből adódó versenyképesség javítása céljából, a szerző javaslatot tesz egy számítógéppel támogatott integrált informatikai rendszer (Agrártanácsadási és Információszolgáltatási … tovább »

Folyamatorientált költségszámítás a mezőgazdaságban

A cikkében a szerző történelmileg végigviszi a költségszámvitellel szemben megfogalmazott elvárások függvényében a számviteli rendszerek fejlődését, a controllingot támogató vezetői számvitel és a folyamatköltség számítási módszerek kialakulásáig. Majd a folyamatorientáltság mezőgazdasági adaptál­ hatóságára költségszámítási modellt … tovább »

Osztópont elemzés a társas vállalkozások jövedelmezőség­ vizsgálatának szolgálatában

A tőkeszerkezet a társaságok tartós finanszírozási forrásainak összetételét, a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek arányát tükrözi, amit a hosszú távú finanszírozási döntések folyamatosan alakítanak. A vállalkozások forrás- és tőkeszerkezetének alakulása a vállalati működés … tovább »

Értékeink alulértékelve A piaci érték és a könyv szerinti érték közötti eltérés lehetséges csökkentése – II. rész

A cikk első részében bemutattam, hogy véleményem szerint melyek a számvitel által szolgáltatott könyv szerinti érték, illetve a cégértékelések során meghatározott piaci érték közötti különbségek fő okai. Jelen cikk megkísérel szakmailag alátámasztani egy olyan értékelési … tovább »