Értékeink alulértékelve A piaci érték és a könyv szerinti érték közötti eltérés vizsgálata -I. rész

Napjainkban a vállalkozások értékéről a pénzügyi beszámolóban bemutatott számviteli információk nem teljes körűek, és ez leginkább akkor szembeötlő, ha tőkepiacra lép egy gazdasági társaság, vagy amikor megváltozik annak tulajdonosi összetétele. A cikkben a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti eltérés elméleti háttérének ismertetése és értékelése szerepel, azzal a nem titkolt céllal, hogy kidolgozásra kerüljenek egy olyan új, magyar számviteli és controlling értékelési rendszer alapjai, amelynek segítségével ez az eltérés szűkülne. A cikk I. részében a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti el térés vizsgálatát végeztem el.

Controller Info 2014. II.évf.(2) szám 44-50.