ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

A mai gazdasági környezetet az átlagosnál több tényező teszi változatossá, kockázatossá. Vannak nem várt fordulatok, amelyek a tartósnak látszó környezetet nagyon rövid idő alatt megváltoztatják, teszik ingataggá a gazdálkodás feltételeit. Gondolhatunk háborús helyzetekre, természeti katasztrófákra, a járványügyi helyzetekre és egyéb jelentős változást előidéző eseményekre. A jelenlegi helyzetben a pénztulajdonosok, tőkebefektetők fokozottan figyelnek a megtakarításaikra, elemzik a lehetőségeiket. A vállalkozások hosszútávú versenyképességének megalapozásában kiemelt szerep jut a tervezésnek, a várható folyamatok hatásvizsgálatának. Cikkünkben a reálbefektetésekről, a beruházásokról, azok kockázatáról, a beruházásgazdaságossági számításokról írunk, kiemelten, modellszámításokkal bemutatva az érzékenységvizsgálat módszerét.

XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 40-46

DOI: 10.24387/CI.2023.4.9

Cikk megtekintése: http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2024/02/ContrInf_beliv_2023-04_negyedev-9.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

ILLÉS, IVÁNNÉ (2002): Társaságok pénzügyei. SALDO Kiadó, Budapest ISBN: 963-638-025-2

ILLÉS, IVÁNNÉ (2009): Vállalkozások pénzügyi alapjai. SALDO Kiadó, Budapest ISBN: 978-963-638-326-8

JUHÁSZ, PÉTER (2020): Kockázati elemzés a vállalati pénzügyi modellezésben. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 2020. március, 7. évfolyam. 1. szám. 48-56.p. DOI:10.33926/GP.2020.1.2  

KATITS, ETELKA (2002): Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. , Budapest ISBN: 963-224-675-6

KATITS, ETELKA – VARGA, ESZTER (2016): A vállalati logisztikai tevékenység az értékteremtés szolgálatában-In: Gyenge Balázs, Kozma Tímea, Tóth Róbert (szerk.) Folyamatmenedzsment kihívásai: Versenyképességi tényezők a 21. században. 209 p. Gödöllő: PerfActa, 2016. pp. 73-113.  ISBN: 978-963-127-158-4

LAKATOS, V. –  MAKAI, Sz. –  SZAKÁCS, A.(2021): Méret függő kontrolling sajátosságok a mezőgazdasági vállalkozások esetén CONTROLLER INFO, IX. évf. 2021.1. szám, pp. 24-29. DOI:10.24387/CI.2021.1.5

LENTNER, Cs. (2013): Enforcement of the Principle of Going Concern: with Special Regard to Public Service Providers, In: Hyránek, Eduard; Nagy, Ladislav (szerk.) Zborník Vedeckých Statí : Priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0004/13: Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku, Bratislava, Szlovákia: Vydavatelstvo Ekonóm (2013) 115 p. pp. 9-17. ISBN: 978-80-225-3781-0

LENTNER, Cs. (2015): Uncertainty Factors in National Economy Planning – International Effects and Hungary’s Outlook Up to 2050. CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW 16: 62 pp. 9-26. ISSN DOI

LENTNER, Cs. (2019): Önkormányzati pénz- és vagyongazdálkodás. Budapest, Magyarország: Dialóg Campus Kiadó, ISBN: 978-615-594-543-4

LITVAJ, IVAN – PONISCIAKOVA, OLGA – STANCEKOVA DANA – SVOBODOVA, JAROSLAVA – MRAZIK, JOZEF (2022): Decision-Making Procedures and Their Relation to Knowledge Management and Quality Management, Sustainability, vol. 14, no. 1, p. 572, Jan. 2022.  ISSN: 2071-1050, DOI: https://doi.org/10.3390/su14010572

PATAKI, LÁSZLÓ – SZÉLES, ZSUZSANNA – BARANYI, ATTILA – SZÉLES, ZOLTÁN (2014): „External methods of financing for Hungarian agricultural enterprises”. Annals of the polish association of agricultural and agribusiness economists, Vol. 16. (5), 191-195.  ISS:2657-7828, DOI: 10.22004/ag.econ.205247

PATAKI, LÁSZLÓ – BÁRCZI, JUDIT – FÖLDI, PÉTER (2015): A jövőbeni teljesítmény előrejelzésének modellezése – maradványérték és tőke költség becslése, In: Resperger Richárd (szerk.) strukturális kihívások – reálgazdasági ciklusok Innovatív lehetőségek a valós és virtuális világokban (Programfüzet és előadáskivonatok): structural challenges – cycles in real business Innovative Possibilities in Real and Virtual Worlds (Program and Book of Abstracts). 104 p., Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, 2015.11.12 Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2015. p. 53. 1 p , ISBN:978-963-334-264-0

PERIŠIĆ M. – BARCELÓ, E. – DIMIC-MISIC, K. –IMANI, M. – SPASOJEVIĆ, BRKIĆ, V. (2022): The Role of Bioeconomy in the Future Energy Scenario: A State-of-the-Art Review, Sustainability, vol. 14, no. 1, p. 560, Jan. 2022. ISSN: 2071-1050, DOI: https://doi.org/10.3390/su14010560

PÖLÖSKEINÉ HEGEDŰS, H. (2009): Projektmenedzsment I. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt keretében.  http://centroszet.hu/tananyag/projektmenedzsement/impresszum.html

ROSS, S. A. – WESTERFIELD, R. W. – JORDAN, B. D. (2003): Fundamentals of corporate financial. The McGraw-Hill Companies, ISBN 0-07-115102-8

SRIMULYANI, V. A. – HERMANTO, Y. B. (2021): Impact of Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Motivation on Micro and Small Business Success for Food and Beverage Sector in East Java, Indonesia, Economies, vol. 10, no. 1, p. 10, Dec. 2021. ISSN: 2227-7099, DOI: https://doi.org/10.3390/economies10010010

RODOUSAKIS, N. – SOKLIS, G. (2021): The Impact of COVID-19 on the US Economy: The Multiplier Effects of Tourism,” Economies, vol. 10, no. 1, p. 2, Dec. 2021. ISSN: 2227-7099, DOI: https://doi.org/10.3390/economies10010002

SENER S. – JENKINS, G. P. (2016): Incorporating Risk and Uncertainty in Cost-Benefit Analysis. Development Discussion Papers. https://cri-world.com/publications/qed_dp_291.pdf

STEFAN, KASSAY (2014): Vállalat és vállalkozás, Gazdaság és pénzügyek, Gondolat Kiadó, Pozsony – Budapest, ISBN: 978-963-693-282-4

SZAKÁCS, A. –  TÖRŐCSIK, I. (2000): Marketing környezet hatása a szolgáltató vállalatok szervezetére – A ”termékfelelősség” (Tf.) biztosítási piacra MARKETING ÉS MENEDZSMENT 34 : 3 pp. 60-64., 5 p. ISSN: 1219-0349, DOI

SZAKÁCS, A. –  SZAKÁCS, ZS. –  SZAKÁCS, D. (2022): Outlook of the world of cryptocurrency. CONTROLLER INFO 11 : spec.issue pp. 14-18., 5 p. DOI: 10.24387/CI.2022.SI.3

SZAKÁCS, A –   SZAKÁCS, D – BÁRCZI J. –  SALEEM A. (2022): Conscious consumer behavior in the world of cryptocurrency II part ECONOMICS & WORKING CAPITAL 2022 : 1-2 pp. 33-41., 9 p. ISSN: 2398-9491

SZAKÁCS, D. –  TARISZKA, É. –  SZAKÁCS, A. (2018): Pénzügyi fogyasztóvédelem: tudatos fogyasztó: 1. rész CONTROLLER INFO 6: Különszám pp. 26-30., 5 p., DOI:10.24387/CI.2018.K.7

SZEMERE, T. P. (2021): Beruházási projekt menedzsment kockázatainak vizsgálata az építőiparban PhD értekezés; Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllő 2021.

SZENTESI., I.: (2011): A vállalkozások finanszírozási lehetőségei és hatásuk a vagyon összetételre. Erdei Ferenc VI. Tudományos konferencia. Kecskemét 2011. augusztus 25-26. Konferenciakötet III. 517-522. p., ISBN 978-615-5192-01-2

SZENTESI, I. (2023): New ways of showing and analysing changes in income and assets through the adoption of international accounting standards. Challenges in the Carpathian Basin, 16th Annual International Conference on Economics and Business, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj-Napoca, 141-147 p. ISBN: 978-973-53-3038-5

TÓTH, RÓBERT – KÁSA RICHÁRD – LENTNER, CSABA (2023): Validating The Financial Literacy Index Of Hungarian SMEs During The Covid-19 Pandemic And The Russian–Ukrainian War. RISKS 11: 4 pp. 1-19., 19p. ISSN: 2227-9091, DOI https://doi.org/10.3390/risks11040069

TÓTH, RÓBERT – KÁSA RICHÁRD – LENTNER, CSABA (2023): The Impact Of Financial Culture On The Operation Of Hungarian SMEs Before And During Covid-19. RISKS 10: 7 p. 1 paper: 135, 18 p.  ISSN:2227-9091, DOI: https://doi.org/10.3390/risks10070135

TÓTH, T. (2021): Vállalati Pénzügyek. Akadémiai Kiadó, Bp. ISBN: 978-963-454-681-8

TÓTH R. – UNGVÁRI, L. – TÚRÓCZI, I. – SZENTESI, I. – KÁSA, R.(2023): The role and possible methods of mitigating financial risks in planning. Economics & Working Capital, 2023. 1-2 issue; 21-25. p. ISSN: 2398-9491 

URBANIEC, M. – MAŁKOVSKA, A. – WŁODARKIEWIC-KLIMEK, H. (2022): The Impact of Technological Developments on Remote Working: Insights from the Polish Managers’ Perspective,” Sustainability, vol. 14, no. 1, p. 552, Jan. 2022.  ISSN:2071-1050, DOI: https://doi.org/10.3390/su14010552

ZÉMAN, Z. – BÉHM, I. (2016): A pénzügyi menedzsment controll elemzési eszköztára. Akadémiai Kiadó Zrt. ISBN: 978-963-059-774-6