TERMÉK DÍJAZÁSI RENDSZEREK HATÁSA A VÁSÁRLÓI DÖNTÉSEKRE

ÖSSZEFOGLALÁS

A termékek és márkák versenyképességét rendkívül sok tényező befolyásolja napjaink kereskedelmi rendszereiben. Az egyik legfontosabb szempont a vevők igényeinek maximális kiszolgálása és így a vásárló pozitív döntésének megszerzése. A kereskedelmi rendszerekben termelői és kiskereskedelmi márkák harca az üzletek polcterületeiért és a vevők pénzének megszerzéséért folyik. A fogyasztó nem biztos, hogy mindig az alapján mérlegel a vásárlásai során, hogy melyik terméket ismeri, vagy melyik terméknek jobb az ár-érték aránya, hanem figyeli a termékdíjak odaítéléstét, amely pozitív irányba képes elbillenteni a döntés irányát. Tehát a fogyasztók a vásárlásaik során mérlegelnek, majd szívesen választják a minőség, a lojalitás, a megbízhatóság, az ár-érték arány, az ismertség és márkahűség mellett az olyan zsűrik által díjazott és minősített termékeket, amelyek komoly piackutatás és reprezentatív alapokon nyugvó kutatások eredménye alapján lettek kiválasztva és díjazva.

XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 35-39

DOI: 10.24387/CI.2023.4.8

Cikk megtekintése: http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2024/02/ContrInf_beliv_2023-04_negyedev-8.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

Aaker, D.A. (1991): Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. The Free Press, New York.

Aaker, D.A. Joachimsthaler, E. (2012): Brand Leadership. The Free Press, New York.

Barry, M. – Cashore, B. – Clay, J. – Fernandez, M. – Lebel, L. – Lyon, T. –Whelan, T. (2012): Toward Sustainability: The Roles and Limitations of Certification. RESOLVE, Inc, Washington, DC.

Bauer, A. – Berács, J. (2017): Marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634540076  (Letöltve: 2023. 09. 10. https://mersz.hu/bauer-beracs-marketing/)

Calantone, R.J. – Chan, K. – Cui, A.S. (2006): Decomposing product innovativeness and its effects on new product success. J. Prod. Innov. Manag. 23, 408–421 

Dudás, K. (2004–2005): Környezetbarát termékfejlesztés. Marketing & Menedzsment, 38–39. évf. 38/6.–39/1. sz., pp. 25–31

Keller, K.L. (2013): Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, Boston

Larceneux, F. – Benoit-Moreau, F. – Renaudin, V. (2012): Why might organic labels fail to influence consumer choices? Marginal labelling and brand equity effects. J. Consumer Policy 35 (1), 85–104.

M. Garai-Fodor (2021): Food Consumption Patterns, in a Values-based Approach, for Generation Z, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 18, No. 11, 2021, 117 p.

M. Garai-Fodor – A. Popovics (2022): Changes in Food Consumption Patterns in Hungary, with Special Regard to Hungarian Food, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 19, No. 8, 2022, 188 p.

MORGEN, R. M. – HUNT, S. D. (1994): The commitment – Trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing. Vol. 58. Issue 3. pp. 20–38. http://dx.doi.org/10.2307/1252308

Naresh, K. – Malhotra–Simon, J. (2017): Marketingkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789630598675 Letöltve: https://mersz.hu/malhotra-simon-marketingkutatas/ (2023. 09. 10.)

Novotny, Á. (2008): CSR marketing az EU-ban. Marketing & Menedzsment, 42. évf. 1. sz., pp. 13–19.

Onozaka, Y. – McFadden, D.T. (2011): Does local labeling complement or compete with other sustainable labels? A conjoint analysis of direct and joint values for fresh produce claim. Am. J. Agricult. Econ. 93 (3), 693–706.

Rekettye, G. – Rekettye, G. ifj. (2009): A világ jövője – a jövő marketingje. Vezetéstudomány, 40. évf. 2. sz., pp. 2–9.

Rex, E. – Baumann, H. (2007): Beyond ecolabels: What green marketing can learn from conventional marketing. J. Cleaner Prod. 15 (6), 567–576

Sethi, R. – Iqbal, Z. – Sethi, A. (2012): Developing new-to-the-firm products: the role of micropolitical strategies. J. Mark. 76, 99–115. https://doi.org/10.1509/jm.09.0308

Sorescu, A.B. – Spanjol, J. (2008): Innovation’s effect on firm value and risk: insights from consumer packaged goods. J. Mark. 72, 114–132. https://doi.org/10.1509/jmkg.72.2.114

Song, L. – Di Benedetto, A. – Song, M. (2010): Competitive advantages in the first product ofnew ventures. Eng. Manag., IEEE Trans. 57, 88–102. https://doi.org/10.1109/TEM.2009.2013836

Thøgersen, J. – Jørgensen, A.-K. – Sandager, S. (2012): Consumer decision making regarding a green everyday product. Psychol. Market. 29 (4), 187–197

Troilo, G. – De Luca, L.M. – Atuahene-Gima, K. (2014): More innovation with less? A strategic contingency view of slack resources, information search, and radical innovation. J. Prod. Innov. Manag. 31, 259–277. https://doi.org/10.1111/jpim.12094

Veres, Z. – Hoffmann, M. – Kozák, Á. (szerk.) (2017): Bevezetés a piackutatásba. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634540038 Letöltve: https://mersz.hu/veres-hoffmann-kozak-bevezetes-a-piackutatasba/ (2023. 09. 10.)

Zhou, K.Z. – Yim, C.K. – Tse, D.K. (2005): The effects of strategic orientations on technologyand market-based breakthrough innovations. J. Mark. 69, 42–60. https://doi.org/10.1509/jmkg.69.2.42.60756