Észak-alföldi élelmiszer- kiskereskedelmi vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése diszkriminancia-analízis segítségével

A cikk célja annak vizsgálata, hogy a számviteli beszámolók adataira építve, a pénzügyi problémákkal szembesülô vállalkozások elkülöníthetôk-e az Észak-Alföldi régióban található „Élelmiszer jellegû ve- gyes bolti kiskereskedelmi” tevékenységet folytató vállalkozások esetében. Az elkülönítéshez az elemzés során módszerként a szerzô a diszkriminancia-analízist hasznja. A megállapítások jól hasznosíthatók a vállalkozások controlling gyakorlatában, az eredményesebb gazdálkodásban.

Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 13-20.

DOI: 10.24387/CI.2017.2.3