Innovációs folyamatok sikerességének vizsgálata a fenntarthatóság érdekében

A fenntarthatóság egyre gyakrabban emlegetett kifejezés és hívószó az üzleti világban is. Megvalósításához különféle innovációs modellek léteznek, melyek közül az egyik, az úgynevezett Quintuple Helix cirkulációs modell, ami egyfajta idealizált működést mutat. A valóság azonban az idealizált világképpel nem minden esetben egyezik meg. Éppen ezért a kutatás célja, hogy a Quintuple Helix elméleti, innovációs modellt gyakorlatban való alkalmazhatóságát vizsgálja. Kutatási módszerek: A primer vizsgálat lefolytatása, résztvevői megfigyelés keretében természetes környezetben zajlott. A résztvevői megfigyelések során górcső alá került egy skandináv, egy mediterrán és egy afrikai szervezet működése, a Quintuple Helix modellt alapul véve. Eredmények: A kutatás igazolta az elmélet gyakorlati működőképességét, bár annak hatékonysága a különböző ökoszisztémában működő szervezetek esetében eltérő. A skandináv intézmény példája reprezentálja azt, hogy a modell bizonyos tényezők függvényében a gyakorlatban is működőképes lehet. A különböző helixek minél hatékonyabb bevonásával példaként szolgálhat más társadalmak és szervezetek számára.

CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 59-66

DOI: 10.24387/CI.2021.4.11

Felhasznált irodalom

AREA MARINA PROTETTA DI PUNTA CAMPANELLA. Elérhető: https://www.puntacampanella.org/ Letöltés dátuma: 2020.11.09.

CARAYANNIS, ELIAS G, BARTH, THORSTEN D AND CAMPBELL, DAVID F J (2012). The Quintuple Helix Innovation Model: Global Warming as a Challenge and Driver for Innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship

ENSZ (2015). Világunk átalakítása: Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030. New York, 2015. Elérhető: https://ensz.kormany.hu/download/7/06/22000/Vil%C3%A1gunk%20%C3%A1talak%C3%ADt%C3%A1sa%20Fenntarthat%C3%B3%20Fejl%C5%91d%C3%A9si%20Keretrendszer%202030.pdf Letöltés dátuma: 2020.11.03.

EUROPEAN COMMISSION. SOCIAL FUND. FRYSHUSET. Elérhetőség: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/ngo-1622 Letöltés dátuma: 2020.11.11.

EWING, B., REED, A., GALLI, A., KITZES, J., AND WACKERNAGEL, M. (2010) Calculation Methodology for the National Footprint Accounts, 2010 Edition.

FELFÖLDI TIBOR ATTILA (2014). „Három lába van, mégis meginog”: A fenntarthatóság pilléreinek parciális vizsgálata a magyar városok és vonzáskörzetük példáján. SZTE Egyetemi Kiadványok, Elérhetőség: http://acta.bibl.u-szeged.hu/57758/1/muhelytanulmanyok_016_062-089.pdf

FLEISCHER TAMÁS (2014). A fenntarthatóság fogalmáról. REAL – az MTA Könyvtárának Repozitóriuma

FLEISCHER TAMÁS (2006). Innováció, növekedés, kockázat. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet.

FRYSHUSET Web elérhetőség: https://fryshuset.se/fryshuset-global/ Letöltés dátuma: 2020.11.03.

GEOLOGY AND THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. The Geological Society, Elérhetőség:

https://www.geolsoc.org.uk/sustainabledevelopment Letöltés dátuma: 2020.11.10.

GYULAI IVÁN (2012). A fenntartható fejlődés. Magyar Elektronikus Könyvtár, Elérhetőség: http://mek.oszk.hu/15500/15563/15563.pdf Letöltés dátuma: 2020.11.03.

KÖNCZEY RÉKA (szerk.) (2017). Fenntartható fejlődési célok oktatása. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Letölthető: https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf

MARX (1864-65). A tőke III.; MEM 25. 731. o.

NEWILL ACADEMY DEVELOPMENT PROJECT. Web. elérhetőség: https://www.newillacademy.org/ Letöltés dátuma: 2020.11.09.

SIMAI MIHÁLY (2016). A fenntartható fejlődés három pillére és a globális kormányzás. REAL- az MTA Könyvtárának Repozitóriuma. Köz-gazdaság, 11 (1). pp. 5-22. ISSN 1788-0696.

SUDIANA, KIKI, TISNAWATI, ERNI SULE, SOEMARYANI, IMAS, YUNIZAR, YUNIZAR (2020). The Development and Validation of the Penta Helix Construct. 2020.11.08. Researchgate, https://www.researchgate.net/publication/339805849_THE_DEVELOPMENT_AND_VALIDATION_OF_THE_PENTA_HELIX_CONSTRUCT

UNESCO (2015). Fenntartható Fejlődési Célok. Elérhetőség: http://unesco.hu/kiemelt_programok/fenntarthato-fejlodesi-celok-107194 Letöltés dátuma: 2020.11.01.

UNITED NATIONS, The 2030 Agenda for Sustainable Development Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. Elérhetőség: https://sdgs.un.org/goals Letöltés dátuma:2020.11.04.

VAS ZSÓFIA (2012). Tudásalapú gazdaság és társadalom kiteljesedése: A triple helix továbbgondolása – a quadruple és a quintuple helix. Az MTA KRTK RKI