Javaslatok a 2020-as Agrárcenzus kutatáshoz összeírói tapasztalatok alapján Magyarországon

Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik a kutatások során informatikai eszközök igénybevétele. Nem csupán adatfeldolgozásnál, kutatási eredmények megfogalmazásánál, hanem adatfelvételnél is. A magas kutatási költségű személyes adatfelvételről átterelni az alacsony kutatási költségű online adatfelvételre az agrárkutatások versenyképessége, eredményessége és hatékonysága szempontjából elengedhetetlen. Személyes adatfelvételnél nem csupán a kutatás költség racionalizálását és időgazdálkodás növelését, hanem a teljes körű adatfelvételi cél elérését is segítheti az informatika. Erre vonatkozóan fogalmaztunk meg javaslatokat kiemelten a 2020-as Agrárcenzus kutatás során tapasztaltakra.

X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 39-43

DOI: 10.24387/CI.2022.2.7

Felhasznált irodalom:

ERDEINÉ KÉSMÁRKI-GALLY SZILVIA (2020): A precíziós gazdálkodás jelentősége a mezőgazdaság versenyképességében Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat, No. 2, pp. 43-58. Elérhető: https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/3224 (olvasva: 2021. 03. 14.) DOI: https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.02.03

HUSZKA PÉTER – SZAKÁLY ZOLTÁN (2017): Az asztaltól a szántóföldig koncepció in SZAKÁLY ZOLTÁN (szerk.) Élelmiszermarketing Akadémiai kiadó, Budapest. ISBN:9789634540618 518 p.

JÁMBOR ATTILA, MIZIK TAMÁS (szerk.) (2014): Bevezetés a Közös Agrárpolitikába, Akadémiai kiadó, Budapest. ISBN:9789630595339 276 p

KSH Az állami költségvetés K+F-előirányzatából kifizetett pénzösszegek (GBARD) társadalmi gazdasági célok szerint 2010-2019. Elérhető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ohk010b.html frissítve: 2020. 12. 01. (olvasva: 2021. 02. 14.)

KSH 2020 Agrárcenzus Elérhető: https://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020 (olvasva: 2021. 02. 21.)

KSH 2016 Agrárcenzus Elérhető: https://www.ksh.hu/ac2020db/index.html (olvasva: 2021. 02. 14.)

MESTERHÁZY ÁKOS (2009): Vélemény, vitaTudományfinanszírozás – pénzszórás mesterfokon Magyar Tudomány, Vol. 2009, No.3, pp. 345-351

MIZIK TAMÁS (szerk.) (2018): AGRÁRGAZDASÁGTAN II. Az agrárfejlesztés mikro- és makroökonómiája, Akadémiai kiadó, Budapest. ISBN:9789630599085 449 p

STARK ANTAL (2020): Egy viharos évszázad. Magyarország gazdasági, társadalmi változásai (1920−2017), Akadémiai kiadó, Budapest. ISBN: 9789634545453 175 p.

SZABÓ ANETT KRISZTINA (2017): Munkaerőpiaci tendenciák és kihívások – Fókuszban az agrárkutatás. Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági Intézeti Tanszéki Osztály, Budapest. Elérhető: http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/1166/1/02_Szabo_Anett_Krisztina.pdf (olvasva: 2021. 03.18.)

SZABÓ PÉTER (szerk.) 2019: Innováció a szőlőszaporításban, Akadémiai kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5586-47-7 173 p.

SZŰCS ISTVANMOHAMED ZSUZSANNATAKÁCS SZABOLCS (2010): Az agrárkutatás-fejlesztés GDP-re gyakorolt hatása az EU országaiban. Elérhető: https://ageconsearch.umn.edu/record/99114/ (olvasva: 2021. 03. 14.)

VERES ZOLTÁN – HOFFMANN MÁRTA – KOZÁK ÁKOS (szerk.) (2016): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai kiadó, Budapest. ISBN:9789630596756 396 p