Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében

A szerzők cikkükben arra keresik a választ, hogy a számviteli beszámolókból nyerhető információk mennyiben alkalmasak a kockázatok előrejelzésére, azonosításra. A kockázati tényezők mérlegelésé­ re annak ismeretében térnek ki, hogy – a hatályos számviteli törvény előírásai alapján – a mérleg és eredménykimutatás tételei mellett, a mérlegen kívüli tételeket is be kell mutatni, szövegesen értékelni kell, továbbá minden olyan megállapodásra ki kell térni, amelyből származó kockázatok hatással lehetnek a vállalkozás pénzügyi helyzetére.

Controller Info 2015. III.évf.(3) szám 7-14.