Kontroller kompetenciák és az álláshirdetések. Egy munkaerőpiaci felmérés tapasztalatai

Az automatizáció, a digitalizáció és a globalizáció hatásai érzékelhetõek napjaink munkaerõpiacán.
A gyorsan változó feltételekhez mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak alkalmazkodniuk kell. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy ezek a folyamatok és a folyamatok munkaerõ-piaci hatásai milyen elvárásokat támasztanak a leendõ kontrollerekkel szemben.


CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 9-15.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.2

Felhasznált irodalom

Beveridge, W. H. (1909): Unemployment: A problem of industry. London: Longmans, Green and Co.

Emmerij, L. (1994): The employment problem and the international economy. International Labour Review, 144(4), pp. 449-466.

Fabricius, F. Gy. − Zéman, Z. (2016): A controlling megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai I.. Controller Info, 4(3), pp. 8-11.

Fabricius, F. Gy. − Zéman, Z. (2017): A controlling megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai II.. Controller Info, 5(1), pp. 10-14.

Fenyves, V. − Kondorosi, F. − Kerezsi, D. − Dajnoki, K. (2016): Vezetõi döntést segítõ információk a munkaerõvándorlás sajátosságai alapján. Controller Info, 4(3), pp. 42-51.

Gleich, R. − Losbichler, H. − Zierhofer, R. M. (2016): Unternehmenssteuerung im Zeitalter von Industrie 4.0: Wie Controller die digitale Transformation erfolgreich steuern. Haufe Fachbuch

Gyenge, N. (2019): A kontroller álláshirdetések mögöttes tartalma. Miskolci Egyetem

Horváth & Partner (2015): Controlling, Út egy hatékony controllingrendszerhez. Saldo Kiadó, Budapest,

Kártyás, G. (2009): A munkajog új kihívásai a XXI. század elején. Munkaügyi Szemle, 53(1), pp. 42-48.

Körmendi, L. – Tóth, A. (2002): A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása. Perfekt, Budapest,

Körmendi, L. – Tóth, A. (2006): A controlling elmélete és gyakorlata. Perfekt Kiadó Zrt. Budapest.

Maczó, K. et al (2001): Controlling a gyakorlatban, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft.

Mészáros, R. (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó

Musinszki, Z. – Gyenge, N. – Lipták, K. (2019): Needs and Expectations – Controllers in the Hungarian Labor

Market, Theory Methodology Practice: Club of Economics in Miskolc, 15(2), pp. 29-40

Mückenberger, U. (1996): Toward a new definition of the employment relationship. International Labour Review, 135(6), pp. 683-695.

Rifkin, J. (1995): The end of work – The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, New York: Tarcher/Putnam

Sennett, R. (2000): Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin: Berlin Verlag
Solti, G. (2013): Mitõl lesz sikeres egy controller?
https://www.controllingportal.hu/mitol_lesz_sikeres_egy_controller_/ (letöltés: 2019. szeptember 02.)

Tóth, A. − Zéman, Z. (2017): Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment. Akadémia Kiadó, Budapest,

Török, E. (2006): Túlléphetünk-e a bérmunka társadalmán? Szociológiai Szemle, 16(2), pp. 111-130.