Lean KPI mutatószámok aggregációs lehetőségének vizsgálata egy járműgyártó szervezet lean controlling rendszerében

A gazdálkodás szervezési folyamatok fejlõdése és a modern menedzsment a paradigmák alkalmazása megkövetelik az alkalmazott controlling rendszerektõl ezen folyamatok eredményességének mérését. A riportálások hatékonysága nagyban függ a mutatószámok információtartalmának összességétõl és komplexitásától. A lean folyamatok mérése és ezen mérõpontok, controlling rendszerek összessége lehetõséget teremt arra, hogy a controlling komplex, aggregált mutatószámokat alkalmazzon a vezetõi döntéshozás elõsegítésének érdekében.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 2-8.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.1

Kontroller kompetenciák és az álláshirdetések. Egy munkaerőpiaci felmérés tapasztalatai

Az automatizáció, a digitalizáció és a globalizáció hatásai érzékelhetõek napjaink munkaerõpiacán.
A gyorsan változó feltételekhez mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak alkalmazkodniuk kell. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy ezek a folyamatok és a folyamatok munkaerõ-piaci hatásai milyen elvárásokat támasztanak a leendõ kontrollerekkel szemben.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 9-15.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.2

A magyar és a német lakosság pénzügyi tudatosságának felmérése

A pénzügyi kultúra témaköre nem ismeretlen senki számára. Mind a subprime válság, mind a pandémiás helyzet elõtérbe helyezi a téma fontosságát. Kutatásunkban Magyarországon és Németországban élõ embereket kérdeztünk meg a pénzügyi tudatosságukról, illetve felmérést végeztünk, hogy mennyiben vannak tisztában az alapvetõ pénzügyi fogalmakkal, melyekkel a mindennapi életben is találkoznak. Érdekes megfigyelés, hogy a német válaszadók több mint a fele értékelte kevésbé pénzügyileg tudatosnak önmagát, míg ez a magyar válaszadók esetében alig több mint 20 százalék volt.CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 16-19.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.3

A marketing controlling szerepének felértékelôdése a korona vírus után a minőségorientált szervezetben

A vállalat egyedisége összegzi azokat a paramétereket, amelyek mentén a piaci szereplõk a vállalatot megkülönböztetik, számukra értékesnek vagy kevésbé értékesnek definiálják. A marketing és a marketingtevékenységet támogató controlling segíti a vállalatot abban, hogy piaci szerepét megõrizve továbbra is tudja biztosítani a megváltozott piaci helyzetben a minõséget, és a maximális ügyfélélményt. A következõkben arra keressük a választ, hogy miképp módosult a marketing kommunikációnak a szerepe és mik a jövõbeni kilátások.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 20-23.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.4

Méret függő kontrolling sajátosságok a mezőgazdasági vállalkozások esetén

A tanulmányban bemutatásra kerülnek az elemzésbe vont mezõgazdasági kis- közepes és nagyvállalkozások kontrolling jellemzõi, a vállalkozások tervezési sajátosságai, a beszállítók és vevõk értékelési gyakorlata, a termelés, illetve szolgáltatás likviditásának megítélése, valamint a vállalkozások jövõképe, amely alapján ha általánosítani nem is, de bizonyos mértékben jellemezni lehet a kontrolling eszközök és módszerek az eltérõ méretkategóriájú mezõgazdasági vállalkozások által történõ alkalmazását.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 24-29.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.5

A HR funkciók szerepe a controlling fókuszú szervezetben

A humáncontrolling szerepe, ahogy egyre inkább felértékelôdött az egyediség, a tudás és piaci igényekre történô, valós idôben való reagálás, felértékelôdött. Bár az alkalmazottak jelentik a vállalatnak az egyik legnagyobb költséget, az emberi erôforrással való hatékony gazdálkodás hasonlóan kiemelt fontosságú lett, mint más erôforrások esetében, hiszen ez az erôforrás képes megújulni, profitot és egyedi arculatot adni a vállalatnak. A következôkben bemutatom ennek folyamatát a vállalat életében.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 30-31.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.6

Agrárerdészeti termelékenység változásának vizsgálata Magyarországon

A tanulmány az agrárerdészet vonatkozásában vizsgálja a többtényezõs termelékenyégi mutató változását a 2009 és 2018 közötti idõszakban 25 legnagyobb Magyar erdészeti és agrárerdészeti piaci szereplõ beszámoló adatainak felhasználásával. Az MFP mutató számításához az indexálás módszerével a Laspeyres-formula szerint kerültek meghatározásra. Az eredmények szerint a hazai agrárerdészet termelékenysége kismértékben növekedett.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 32-37.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.7

A jövőbiztos technológia: Blockchain várható hatása a számvitelben

Tulajdonképpen a blockchain technológia leginkább egy új típusú adatbázishoz. Megértéséhez ki kell emelni azokat az elõnyöket, amelyek segítik, segíthetik az alkalmazásának terjedését a különbözõ szolgáltatásokban. Az elsõ fontos jellemzõje, hogy a blockchainnél nincs szükség központi hatóságra, és a felhasználóknak nem is kell bízniuk egymásban, egy olyan innováció amely lehetõvé teszi a digitális pénz mûködését. Valójában a blockchain lehetséges alkalmazásai messze túlmutatnak a pénzügyi világon.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 38-50.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.8

Digital Heroin – The Impact of Digital Gadgets on Developing Minds An Empirical Study on Growing Children of Lahore

This quantitative survey examines the relationship between digital gadgets and the mental health of developing children. 300 respondents of Lahore, mainly parents of children with age between 0-8 years in Lahore, Pakistan have been surveyed. Results of this study show that the heavy use of digital gadgets has a significant and direct impact on the child health. Mothers have also reported the increase of aggression, stubbornness and mood tantrums in their children after excessive usage of tablet devices.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 55-58.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.10