Könyvvizsgálati helyzetkép, a könyvvizsgálat minőségének mérése

A 2014/56/EU irányelv előírásai szerint a könyvvizsgálók munkájának megítélése a közfelügyelet fel­ adata. A könyvvizsgálat minőség-ellenőrzésének mindig a kockázaton kell alapulnia, arányosnak kell lennie a befektetők kockázatával, és a megbízások nagyságával. Rizikó faktornak tekintendő az alacsony megbízási díj, amely magában hordozhatja a könyvvizsgálat minőségének romlását is, de a nemzetközi beszámolási standardok (IFRS), illetve más nemzetközi standardok (IAS) nem kellő mélységű ismerete is komoly veszélyt hordoz magában. A szerzők cikkükben a hazai könyvvizsgálati helyzetjelentésen túl, összefoglalják az audit rotációhoz kapcsolódó nemzetközi kutatások eredményeit.

Controller Info 2015. III.évf.(3) szám 30-33.