Logisztika a kontrolling megközelítéséből

A vállalat egy bonyolult szervezet, amely a kettős értékteremtés révén a vevő és a tulajdonos számára egyaránt értéket teremt. Minden vállalat kapcsolatban áll a tágabb környezetével, és belső szervezetével, rendszereivel. A vállalat menedzsmentje számára az adott iparági környezet elemzése, ezáltal a vállalat piaci elhelyezése, szerepének és stratégiájának meghatározása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a vállalat egészének eredményességéről és gazdaságosságáról adott pillanatban és/vagy bizonyos időszakonként megfelelő információkkal rendelkezzen, ezért elengedhetetlen ezeknek a tényezőknek értékelése és folyamatos nyomon követése. Ezt a feladatot a vállalat kontrolling területe végzi el, döntéstámogató adatok és riportok előállításával.

IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 7-11.

DOI: 10.24387/CI.2021.3.2

Felhasznált irodalom

CHIKÁN, A. (2008): Vállalatgazdaságtan. 4. átdolgozott, bővített kiadás. Aula kiadó, Budapest

DOBÁK, M. – ANTAL, ZS. (2010): Vezetés és szervezés. Szervezetek kialakítása és működtetése. Aula kiadó, Budapest

Fenyves, V. (2019): Controllerekel szembeni munkaerôpiaci elvárások vizsgálata CONTROLLER INFO 7 : 4 pp. 33-40. , 8 p. (2019)

Fenyves, V. – Tarnóczi, T. (2019): Examination of the expectations of controllers on the labour market

CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL 17 : 1 pp. 60-70.

FRANCSOVICS, A. (2005): A Controlling fejlődésének sajátosságai. Ph.D. értekezés, Témavezető Dr. Dobák Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem

HEGEDŰS, M. (2020): A COVID-19 járvány okozta hatások a számvitelre és a beszámolókészítésre „XIV. Soproni Pénzügyi Napok „Gazdaságvédelem és pénzügyi kiutak” pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konferencia – Sopron, 2020. október 1-2. ISBN 978-615-80230-6-1

HORVÁTH, P (1995): Controlling: a sikeres vezetés eszköze. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

HORVÁTH, ZS. – SZAKÁCS, A. – SZAKÁCS, ZS. (2018): Insider Research on Diversity and Inclusion: Methodological Considerations. MEDNARODNO INOVATIVNO POSLOVANJE / JOURNAL OF INNOVATIVE BUSINESS AND MANAGEMENT 10:1 pp. 1-15

KAPLAN, R. S. – NORTON, D. P. (1997): Balance Scorecard – Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát, kiegyensúlyozott mutatószámrendszer. IFUA Horváth & Partner, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

KRAUTH, E. – MOONEN, H. – POPOVA, V. – SCHUT, M. C. (2005): Performance measurement and control in logistics service providing. Icfaian Journal of Management Research, 7(IV), 7-19. India

LIPTÁK, K. – HAJDÚ, N. – SZŰCSNÉ MARKOVICS, K. – MUSINSZKI, Z. (2021): Innovative Financial Indicators – from ROI to Marketing ROI. In: Klaus, F. Zimmermann (szerk.) 35th EBES Conference Proceedings Vol. 1. Rome, Italy, 7-9 April 2021. pp. 491-499.

LOSTER, T.  PAVELKA, T. (2016): Outsourcing as an innovate approach to logistics services of warehousing: A case study. Conference: 10th International Days of Statistics and Economics, Prague, Czech Republic, Date: SEP 08-10, 2016

MOLNÁR, V. – MUSINSZKI, Z. – FALUDI, T. (2018): AHP-Based Decision-Making Model for Supply Chain Coordination by a Modified Revenue-Sharing Contract Type. WSEAS Transactions On Business And Economic, 15(2018), pp.273–281.

MUSINSZKI, Z. − SÜVEGES, G. B. (2019): Strategic decision-making supported by traditional financial indicators. Oradea Journal Of Business And Economics, 4(1), pp. 29–37.

PAKURÁR M. – KUN I. A. – FELFÖLDI J. – VASA L. – OLÁH J. (2020): Integration of logistics function and business performance. European Research Studies Journal XXIII : SI 3 pp. 567-583.

PREZENSZKI, J. (2009): Logisztika I. tizenhetedik kiadás, Műegyetem Kiadó, Budapest, 23. o.

SZAKÁCS, A. – SZAKÁCS, ZS. – HORVÁTH, ZS. (2018/a): The importance of financial consumer protection. In: Zéman, Z; Magda, R (ed.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország, Copy & Consulting Kft. pp. 177-183.

SZAKÁCS, A. – SZAKÁCS, ZS. –HORVÁTHNÉ, KÖKÉNY A. – HORVÁTH, ZS. (2018/b): Importance of insurance and financial sefaty. In: Zéman, Z; Magda, R (ed.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország, Copy & Consulting Kft., ISBN 978-615-5851-01-8, pp. 121-125., 5p.

SZAKÁCS, A. – LAKATOS, V. – DANYI, B. A. – HORVÁTH, ZS. (2020): Tanulság a devizahitelezésből – pénzügyi fogyasztóvédelem. In: Controller Info c. szakmai folyóirat, VIII. évfolyam 2. szám, Budapest, Copy &  Consulting Kft., ISSN 2063-9309, pp. 6‑15.

VIROLAINEN, V. M. (1991): Control Systems for Logistics Performance. IIASA Collaborative Paper. IIASA, Laxenburg, Austria: CP-91-003 Elérhető: http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/3577/ (olvasva: 2020. november 15.)

ZÉMAN, Z. – TÓTH, A. (2018): Stratégiai pénzügyi Controlling és menedzsment. A controllingrendszer és a stratégiai vezetés kapcsolata. Akadémia Kiadó, Budapest

ZÉMAN, Z. – GÁSPÁR, S. – THALMEINER, G. (2019): KPI tree mint controlling módszer alkalmazása a gazdálkodásszervezési folyamatok elemzésére. Logisztikai Trendek és Legjobb Gyakorlatok 5. 2. pp.17-22.