Miért van szükségünk az operativ Controllingra?

A Controlling elméleti és gyakorlati szakirodalmaiban több helyen tárgyalják a stratégiai és az operatív controlling kölcsönös egymásrautaltságát. Sok szerző kiemeli, hogy az éves vagy hosszabb távú tervek elkészítésekor a korábbi időszakok tényadatainak milyen fontos szerepe van. Jelen cikkben a szerző az operatív controlling használatának a fontosságát emeli ki, valamint azt, hogy a controlling és annak eszközeként szereplő vezetői számvitel kapcsolati rendszere milyen sokrétű megvalósítási lehetőségeket biztosít a controllerek számára.

Controller Info 2013. I.évf.(7) szám 6-9.