Kibermatika – A Controlling irányítási rendszer, mint vállalati erőforrás

II. évfolyam 2. számában a „Kibermatikai” modell segítségével bemutattuk az információrendszerek nélkülözhetetlenségét a gazdálkodó egységek működésében. Egyben jellemeztük a számviteli információ­ technológia eltérő specialitásait is – IT-1, 2, 3 – amelyeket a gazdálkodás fejlesztésénél kell … tovább »

Controlling utókalkulációs rendszer bevezetési tapasztalatai egy ipari szolgáltató cég bérmunkáinak költség- és nyereség elemzésénél – I. rész

A magyarországi KKV szektor egyik jellemző problémája a controlling tartalmú vállalat-irányítási rend­ szerek hiánya, és következményként a vezetéstájékoztatás elégtelensége. A növekvő és működőképes cégek fejlődésének meghatározott szakaszában jelentkeznek azok a vezetéstájékoztatási kérdések, amelyek a belső … tovább »

Kibermatika – A Controlling irányítási rendszer, mint vállalati erőforrás

A „Kibermatika” műszót itt egyrészt a kibernetika, mint szabályozás, vezérlés, információfeldolgozás – másrészt az információ-technológia, mint informatika szavak összeolvasztásaként használjuk. A kérdés, amihez a controlling rendszerek kapcsán közelebb szeretnénk jutni: Milyen szerepe van az információ-technológiai … tovább »

A tökéletes mesterséges intelligencia – közel a Controllinghoz

A számítástechnika elterjedése óta vitatéma a tökéletes, önálló számítógépes mesterséges intelligencia lehetősége, vagy lehetetlensége. Neumann János óta kérdés, hogy elkövetkezhet-e az emberi képességekre törekvő “tökéletes” gépi intelligencia kora? A vállalat-irányítási rendszerek területén is foglalkoztatja a … tovább »

A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (I. rész)

A következôkben a Controlling rendszerek fejlôdését kísérô fontosabb tendenciákat emeljük ki a rendszereket támogató információ-technológia területérôl. A kiindulást magának a Controllingnak a fejlôdési irányai adják. A trendek jellemzôje kettôs: egyrészt fejlôdik és halad a meglévô … tovább »

A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (II. rész)

A cikk szerves folytatása a ControllerInfo 2016. III. negyedéves számában I. részként közreadott, hasonló témával foglalkozó tanulmánynak. Az I. részben módszertanilag mintegy felvezetésként, részletesen fogalmaztuk meg az integrált számviteli információ-rendszer követelményeit, összefüggésben a rendszerek cég-sajátosságaival. … tovább »