Mit mutat a mérleg? A hányadoselemzés alapjai és buktatói – I. rész

A mérlegből és az eredménykimutatásból mutatószámok sokasága képezhető. Jelen tanulmánynak nem célja valamennyi mérleg- és eredménykimutatássor és az ezekből levezethető viszonyszámok tételes vizsgálata. A tanulmányban két területre helyezem a hangsúlyt. Egyfelől azt kívánom áttekinteni, hogy milyen elvek mellett lehet viszonyszámokat (hányadosokat) képezni a pénzügyi kimutatásokból, másrészt pedig néhány – megítélésem szerint – a gyakorlatban elterjedtebb hányados alapú mutatószám tartalmára térek ki. A tanulmányom első részében a pénzügyi kimutatások tartalmával és a hányados alapú elemzés általános módszertanával kívánok foglalkozni.
A következő cikkemben az előző rész folytatásként a mutatószámok tartalmi elemzésére kívánok nagyobb hangsúlyt fektetni.

Controller Info 2013. I.évf.(12) szám 20-26.