DO DEVELOPING FINANCIAL SERVICES AFFECT CORRUPTION?

The study examines the relationship between the perception of corruption and financial inclusion, that is, the prevalence and use of modern financial services. The authors use Transparency International’s corruption index and the World Bank’s Global Findex database of financial inclusion. Based on the time series data of Hungary and Mexico between 2009-2022, statistical methods are used to examine the evolution of performance. First, they compare data by geographic region. The countries are then classified into clusters, and then the results of Mexico and Hungary are analysed. Based on the results, the authors did not find a direct correlation between the financial culture and the reduced perception of the severity of the corruption problem in the examined period.
2023. SPECIAL ISSUE 2 47-50
DOI: 10.24387/CI.2023.SPECIAL ISSUE 2.8

KORRUPCIÓÉRZÉKELÉS ÉS PÉNZÜGYI FEJLETTSÉG KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON ÉS MEXIKÓBAN

Jelen kutatás célja a korrupció és a pénzügyi bevonódás közötti kapcsolat vizsgálata Magyarországon és Mexikóban. A korrupció szinte egyidős az emberiség történetével, máig jelen van a mindennapokban. A világ országainak korrupciós viszonyairól számos forrás áll rendelkezésre. Ezek közül az egyik legismertebbet, a Transparency International Corruption Perceptions Indexét használják a szerzők a jelen tanulmányban. Magyarország és Mexikó 2009-2022 közötti idősor adatai alapján nyújtott teljesítményének alakulását vizsgálják a szerzők statisztikai módszerekkel. Ugyancsak vizsgálják a pénzügyi bevonódásban nyújtott teljesítményt mindkét országban a World Bank Global Findex Raport adatainak használatával. E két mutató felhasználásával a szerzők arra keresik a választ, hogy a korrupció és a pénzügyi műveltség közötti kimutatható-e összefüggés. A vizsgált időszakban a pénzügyi kultúra területén nyújtott magyar teljesítmény csökkent, a korrupció érzékelése szintén csökkent. Ez arra utal, hogy a két mutató között lehet összefüggés, amit szakirodalmi adatok is alátámasztanak. Jelen kutatás egy pilot-vizsgálat volt, célja egy nemzetközi vizsgálat megalapozása volt.
XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 18-22
DOI: 10.24387/CI.2023.4.4