KORRUPCIÓÉRZÉKELÉS ÉS PÉNZÜGYI FEJLETTSÉG KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON ÉS MEXIKÓBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen kutatás célja a korrupció és a pénzügyi bevonódás közötti kapcsolat vizsgálata Magyarországon és Mexikóban. A korrupció szinte egyidős az emberiség történetével, máig jelen van a mindennapokban. A világ országainak korrupciós viszonyairól számos forrás áll rendelkezésre. Ezek közül az egyik legismertebbet, a Transparency International Corruption Perceptions Indexét használják a szerzők a jelen tanulmányban. Magyarország és Mexikó 2009-2022 közötti idősor adatai alapján nyújtott teljesítményének alakulását vizsgálják a szerzők statisztikai módszerekkel. Ugyancsak vizsgálják a pénzügyi bevonódásban nyújtott teljesítményt mindkét országban a World Bank Global Findex Raport adatainak használatával. E két mutató felhasználásával a szerzők arra keresik a választ, hogy a korrupció és a pénzügyi műveltség közötti kimutatható-e összefüggés. A vizsgált időszakban a pénzügyi kultúra területén nyújtott magyar teljesítmény csökkent, a korrupció érzékelése szintén csökkent. Ez arra utal, hogy a két mutató között lehet összefüggés, amit szakirodalmi adatok is alátámasztanak. Jelen kutatás egy pilot-vizsgálat volt, célja egy nemzetközi vizsgálat megalapozása volt.

XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 18-22

DOI: 10.24387/CI.2023.4.4

Cikk megtekintése:http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2024/02/ContrInf_beliv_2023-04_negyedev-4.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS  

ARDIGO, I. A. (2019): Mexico: Overview of corruption and anti-corruption efforts (p. 30). U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute. https://www.u4.no/publications/overview-of-corruption-and-anti-corruption-efforts-in-mexico.pdf

AYALA, J. R. AYALA, C. C. – León-Orantes, J. (2022, March 28):  Mexico Anti-corruption Guide 2022 | World Law Group. The World Law Group. https://www.theworldlawgroup.com/news/mexico-anti-corruption-guide-2022

BAYER, L. (2023, March 13): Viktor Orbán’s battle for EU funds reveals existential clash. POLITICO. https://www.politico.eu/article/viktor-orban-battle-eu-funds-reveal-existential-clash/

BELMONT, J. (2021): Expanding Financial Access for Mexico’s Poor and Supporting Economic Sustainability (What We Do (Results Briefs), p. 5) [Text/HTML]. World Bank. https://www.worldbank.org/en/results/2021/04/09/expanding-financial-access-for-mexico-s-poor-and-supporting-economic-sustainability

CASAR, M. A. (2016): México: Anatomía de la Corrupción (2nd ed.). Instituto Mecicano para la Competitividad A.C. https://www.nexos.com.mx/?p=25968

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, DOF 20-05-2021 71 (2018). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_200521.pdf?ref=thisweekinfintech.com

DEÁK, V. – NEMECSKÓ, I. – VÉGSŐ, T. (2021): Lakossági fizetési szokások 2020-ban (143; MNB Tanulmányok, p. 58). Magyar Nemzeti Bank (Central Bank of Hungary) – MNB. https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tanulmany-hun-143-lakossagi-fizetesi-szokasok-2020.pdf

EC. (2022): Corruption (523; Special Eurobarometer, p. 105). European Commission. Directorate General for Migration and Home Affairs Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2837/110098

ELŐD, F. (2020, January 23): Dél-Afrikával kerültünk egy szintre korrupcióban. https://index.hu/gazdasag/2020/01/23/transparency_international_korrupcio_index_2020_korruptabb_lett_magyarorszag/

HARRIS, L. (2017, April 26): The Link Between Corruption and Poverty in Mexico. The Borgen Project. https://borgenproject.org/corruption-and-poverty-in-mexico/

HINOJOSA, G. (2019): What’s Happening with Mexico’s National Anti-Corruption System? Brújula Ciudadana, 112, 5. https://www.wola.org/analysis/progress-challenges-corruption-mexico/

HÍRKLIKK. (2023, March 13): A korrupció a magyar kormány módszertanának része. Hirklikk. https://hirklikk.hu/kozelet/a-korrupcio-a-magyar-kormany-modszertananak-resze/412611

HUFF, E. B. (2013): A korrupció háromszereplős logikai modellje. Büntetőjogi Szemle, 2013(1–2), 30–41. https://szakcikkadatbazis.hu/doc/3029911

IMCO. (2018): Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas (p. 4). Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. https://imco.org.mx/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/

INEGI. (2022): Encuesta nacional de inclusión financiera (ENIF), 2021 (256; p. 12). Hacienda-CNBV-INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enif/ENIF21.pdf?ref=thisweekinfintech.com

KOSSEV, K. (2020): OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy (OECD/INFE, p. 78) [International Survey of Adult Financial Literacy]. OECD. https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf

LAMBSDORFF, J. G. (2008): The Methodology of the Corruption Perceptions Index 2008. Transparency International. https://files.transparencycdn.org/images/2008_CPI_LongMethodology_EN.pdf

LUSARDI, A. – MITCHELL, O. S. (2014): The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44., 52(1), 5–44. https://doi.org/10.3386/w18952

MAGYAR NEMZET. (2022, April 27):  Hidvéghi Balázs rendet tett a francia vitaműsorban + videó. Magyar Nemzet (online). https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/hidveghi-balazs-rendet-tett-a-francia-vitamusorban-video

NAGY, G. (2018, January 31). A korrupció fogalma mérése és hatása. https://transparency.hu/wp-content/uploads/2018/02/A-korrupcio-fogalma-merese-%C3%A9s-hatasa.pdf

NÉMETH E. – VARGHA B. T. – PÁLYI K. Á. (2019): Nemzetközi korrupciós rangsorok tudományos megbízhatósága. Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly, 64(3), 321–337. https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_3_1

OROSZ, G. (2009): Csalás a felsőoktatásban: Francia és magyar közgazdászhallgatók összehasonlító vizsgálata. [Academic cheating in higher education: A comparative examination among French and Hungarian business school students.]. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(1), 253–284. https://doi.org/10.1556/MPSzle.64.2009.1.9

PORTFOLIO.HU. (2021, January 28): Hármas holtversenyben az EU legkorruptabb országa lett Magyarország a Transparency International indexe szerint. Portfolio.hu. https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210128/harmas-holtversenyben-az-eu-legkorruptabb-orszaga-lett-magyarorszag-a-transparency-international-indexe-szerint-467224

RIQUELME, R. (2023, February 9): Comercio electrónico en México creció 23% en 2022. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Comercio-electronico-en-Mexico-crecio-23-en-2022-20230209-0030.html

SAISANA, M. – SALTELLI, A. (2012): Corruption Perceptions Index 2012: An updated methodology. European Commission Joint Research Centre. https://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2012_CPIUpdatedMethodology_EMBARGO_EN.pdf

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (2023): Lucha contra la corrupción y desarrollo en México: Políticas públicas y campos de estudio (2nd ed.). Función Pública. http://www.gob.mx/sfp/documentos/lucha-contra-la-corrupcion-y-desarrollo-en-mexico-politicas-publicas-y-campos-de-estudio

SETOR, T. K. – SENYO, P. K. – ADDO, A. (2021): Do digital payment transactions reduce corruption? Evidence from developing countries. Telematics and Informatics, 60, 101577. https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101577

SÍK, E. (2001): A korrupció nagysága. In Csefkó F. & Horváth C. (Eds.), Korrupció Magyarországon (pp. 233–253). Virágmandula Kft. https://www.libri.hu/konyv/csefko_ferenc.korrupcio-magyarorszagon.html

SONG, C.-Q. – CHANG, C.-P. – GONG, Q. (2021): Economic growth, corruption, and financial development: Global evidence. Economic Modelling, 94, 822–830. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.022

STOLTON, S. (2023, February 13): New York Times sues EU over von der Leyen’s Pfizer texts. POLITICO. https://www.politico.eu/article/new-york-times-sue-european-union-ursula-von-der-leyen-pfizer-texts/

SY, A. – MAINO, R. – MASSARA, A. – SAIZ, H. P. – SHARMA, P. (2019): FinTech in Sub-Saharan African Countries: A Game Changer? IMF Departmental Papers / Policy Papers, 19(04), 1. https://doi.org/10.5089/9781484385661.087

SZABÓ, D. (2023, February 20): A magyar és az EP-s korrupciós helyzet miatt áll a bál Brüsszelben. Portfolio.hu. https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20230220/a-magyar-es-az-ep-s-korrupcios-helyzet-miatt-all-a-bal-brusszelben-597940

SZÁNTÓ, Z. (2018): Korrupció és integritás. Magyar Tudomány, 179(4). https://doi.org/10.1556/2065.179.2018.3.1

UK GOVERNMENT. (2023, June 6). Overseas business risk: Mexico. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-mexico/overseas-business-risk-mexico

UNODC. (2019). Magyarország által tett intézkedések (p. 10). United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2019-September-4-6/Contributions_NV/Hungary_HU_EN.pdf

VELKINBURGH S. H. (2023, April 18): Why fintech has failed Mexico’s unbanked. This Week in Fintech. https://www.thisweekinfintech.com/why-fintech-has-failed-mexicos-unbanked/

WAX, E. – BRAUN, E. – WHEATON, S. (2023, June 11): 11 key Qatargate players—Where are they now? POLITICO. https://www.politico.eu/article/qatargate-corruption-scandal-13-key-players-six-months-on-european-parliament/

Z/YEN, & CDI. (2016): The Global Financial Centres Index 20 (p. 56). Z/Yen Group & China Development Isntitute.

Z/YEN, & CDI. (2023): The Global Financial Centres Index 33 (p. 62). Z/Yen Group & China Development Isntitute. https://www.longfinance.net/publications/long-finance-reports/the-global-financial-centres-index-33/