TAXATION AS A CRUCIAL PART OF ESG CONVERSATION

SUMMARY

Environmental protection has become a mainstream topic, because of the destructive effects of industrial and economic development, and many nations, international organizations have made fundamental steps in order to ensure our sustainable future. We observe a growing interaction between sustainability, ESG factors and fiscal policy. The objective of this research is to demonstrate how ESG and taxation intersect, with a particular emphasis on the developed criteria for transparency.

XI. évf. 2023. SPECIAL ISSUE1 62-65

DOI: 10.24387/CI.2023.SPECIAL ISSUE.10

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_kulonszam_2023-10.pdf

„AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-22-3-II-PTE-1703 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.”  – „SUPPORTED BY THE ÚNKP-22-3-II-PTE-1703 NEW NATIONAL EXCELLENCE PROGRAM OF THE MINISTRY FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY FROM THE SOURCE OF THE NATIONAL RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION FUND.”

REFERENCES

Adozona (2021): Európai uniós információcsere: amit a DAC 1-ről érdemes tudni. online: https://adozona.hu/nemzetkozi_kozossegi_adozas/Europai_Unios_informaciocsere__DAC_iranyelv_4HJ8ER

Bakermckenzie (2023): International: Unlocking the Intersection between ESG and Tax. online: https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/tax/international-unlocking-the-intersection-between-esg-and-tax

Boros, Anita – Lentner, Csaba – Nagy, Vitéz (2022): New Aspects of Sustainability: Analysis of the European Practice of Non-Financial Reports. Public Finance Quarterly (1963-) 67: (2) pp. 181-195. 185 p. (2022) DOI: https://doi.org/10.35551/PFQ_2022_2_2

Bujtár Zsolt (2022): ESG az intézményi befektetők szabályozása tükrében. In: Bujtár Zsolt – Gáspár Zsolt – Szilovics Csaba – Breszkovics Botond – Ázsoth Szilvia – Szívós Alexander Roland. Fenntartható növekedés (ESG) jogi és gazdasági aspektusai. Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar, Pécs, pp. 4-13. ISBN 9789634298144

Bujtár, Zs. (2021): Az értékpapírosítás, Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar, Pécs. ISBN: 978-963-429-709-3 295 p.

Clark, G. (1975): A világ őstörténete, Gondolat, Budapest. ISBN: 9632802357 446 p.

Corwin, Manal – McNeill, Matt – Weaver, Brett (2021): Convergence of Tax and ESG. Perspectives on Tax Law & Policy. 1: (2) pp. 1-3. 2. p. (2021)

Deloitte (2021): Mi az az ESG? online: https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/energia-energiahordozok/articles/esg-explained-1-what-is-esg.html

EU Decision of the European Parliament and of the Council of 24 November 2021 on amending EU Directive 2013/34 as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches L 429/13

europa.eu (2023): A tagállami adóhatóságok közötti együttműködés: reflektorfényben a kriptoeszközök és a legvagyonosabb magánszemélyek. online: https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2023/05/16/cooperation-between-national-taxation-authorities-council-puts-the-spotlight-on-crypto-assets-and-the-wealthiest-individuals/

europa.eu (2022): Corporate social responsibility.  online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM:corporate_social_responsibility

Forbes (2020): Demystifying ESG: Its History & Current Status. online: https://www.forbes.com/sites/betsyatkins/2020/06/08/demystifying-esgits-history–current-status/

globalreporting.org (2019): GRI 207: TAX 2019. online: https://www.globalreporting.org/standards/media/2482/gri-207-tax-2019.pdf

Holme, R. – Watts, P. (2000): Corporate social responsibility: making good business sense, Geneva. ISBN: 9782940240074 32 p.

Kecskés, A. (2011): Felelős Társaságirányítás (Corporate Governance), HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 978-963-258-135-4 387 p.

Lentner, Csaba (2022): Sustainability in a New Geopolitical Power Sector. Polgári Szemle: Gazdasági és Társadalmi Folyóirat 18: (1-3) pp. 10-13. 11 p. (2022) DOI: 10.24307/psz.2022.1102

Lentner, Csaba – Horbulak, Zsolt – Zsarnóczai, J. Sándor (2022): The Role of the Importance of Environmental Sustainability in the Period after 2020. Economics & Working Capital 2022: (1-2) pp. 76-80.

Magyar Nemzeti Bank (2023): Zöld Pénzügyi Jelentés. MNB, Budapest. ISSN 2939-6565

Meng, Liyuan – Zhang, Yuchen (2023): Impact of Tax Administration on ESG Performance – A Quasi-Natural Experiment Based on China’s Golden Tax Project III. Sustainability 15: (14) (2023) DOI: https://doi.org/10.3390/su151410946

Montenegro, Menezes Tania (2021): Tax Evasion, Corporate-Social Responsibility and National Governance: A Country-Level Study. Sustainability 13: (20) pp. 1-19. (2021) DOI: https://doi.org/10.3390/su132011166.

Ogachi, Daniel – Zéman, Zoltán (2020): Corporate Social Responsibility and Firm Value Protection. International Journal of Financial Studies 8: (4) Paper: 72. pp. 1-5. (2020) DOI: https://doi.org/10.3390/ijfs8040072

OECD (2022): Action 13 Country-by-Country Reporting. online: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/

OECD (2023): Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. online: https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf

Portfolio (2023): Brutális vagyon áramlik ki Magyarországról offshore-számlákra, dermesztő pénzeket mentenek ki a vagyonosok. online: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230728/brutalis-vagyon-aramlik-ki-magyarorszagrol-offshore-szamlakra-dermeszto-penzeket-mentenek-ki-a-vagyonosok-630391

Szilovics Csaba (2021): A kriptovaluták pénzfunkciójáról és gazdasági, társadalmi jelentőségéről. In: Bujtár Zsolt – Szívós Alexander – Gáspár Zsolt – Szilovics Csaba – Breszkovics Botond (szerk.). Kriptoeszközök világa a jog és gazdaság szemszögéől: Konferenciakötet – Válogatott tanulmányok. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, pp. 24-33. ISBN 9789634296843

Szilovics, Cs.  –  Cserna, Gy. (translator) (2022): On the Origins of Taxation. Ancient roots of tax systems, Aula Magna Proyecto Clave Mcgraw Hill, Sevilla. ISBN: 9788419187819 369 p.

Tóth, Róbert – Zéman, Zoltán – Túróczi, Imre – Kása, Richárd – Popp, József – Oláh, Judit (2021): The system of relationships between sustainable corporate governance and corporate financial literacy. Polish Journal of Management Studies 23: (1) pp. 418-435. 423 p. (2021) DOI: 10.17512/pjms.2021.23.1.26

unepfi (2005): A legal framework for the integration of environmental, social and governance issues into institutional investment. online: https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf

Zéman, Zoltán (2021): A jövőbiztos technológia: Blockchain várható hatása a számvitelben. CONTROLLER INFO IX: (1) pp. 38-50. (2021) DOI: 10.24387/CI.2021.1.8