Teljesítmény mérése a vállalkozások gyakorlatában, a free cash flow levezetésének modellje

Tanulmányunkban egy – a hazai számviteli törvény alapján vezetett nyilvántartások alapján összeállítható – free cash flow modellt vázolunk fel, amely feltehetően alkalmas lehet a hazai vállalatok (elsősorban a közép- és nagyvállalatok) teljesítménymérésére. A teljesítmény mérésének lehetséges módszereit a hazai szakirodalom feldolgozása alapján rendszereztük. A hazai és a nemzetközi gyakorlatban használt cash flow kimutatásokat a kapcsolódó jogszabályok gyűrűjében, a lehetséges változatok egymással történő összehasonlításán keresztül vonultattuk fel. A cash flow alapú teljesítménymércék bemutatása során a nemzetközi tanulmányokra támaszkodtunk.

Controller Info 2018. VI.évf.(2) szám 31-35.

10.24387/CI.2018.2.7