Teljesítményértékelés a DEA felhasználásával

A vállalati teljesítményértékelés célja a vállalati működés eredményességének és gazdaságosságának folyamatos nyomon követése, ami információt szolgáltat a különböző vállalati döntésekhez. A benchmarking a vállalati teljesítmények összehasonlításának egyik eszköze. A pénzügyi controlling mutatók napjainkban általánosan használt eszközök a vállalati teljesítmények elemzésében, de komplex mérőeszközként nehezen használhatók. A megfelelő teljesítményértékeléshez és összehasonlíthatósághoz fontos olyan módszer, mérőeszköz alkalmazása, amelyik komplexen tudja mérni a vállalkozás teljesítményét. Olyan módszerre van szükség, amely mind kvalitatív, mind kvantitatív jellemzők felhasználását lehetővé teszi, az egyik ilyen módszer lehet a DEA. A DEA kiegészítheti a hagyományos mutatóelemzést, különösen, ha az a cél, hogy a működési és a technikai hatékonysággal kapcsolatban szeretnénk információhoz jutni.

Controller Info 2014. II.évf.(1) szám 55-57.