Controlling utókalkulációs rendszer bevezetési tapasztalatai egy ipari szolgáltató cég bérmunkáinak költség- és nyereség elemzésénél – I. rész

A magyarországi KKV szektor egyik jellemző problémája a controlling tartalmú vállalat-irányítási rend­ szerek hiánya, és következményként a vezetéstájékoztatás elégtelensége. A növekvő és működőképes cégek fejlődésének meghatározott szakaszában jelentkeznek azok a vezetéstájékoztatási kérdések, amelyek a belső … tovább »

Teljesítményértékelés a DEA felhasználásával

A vállalati teljesítményértékelés célja a vállalati működés eredményességének és gazdaságosságának folyamatos nyomon követése, ami információt szolgáltat a különböző vállalati döntésekhez. A benchmarking a vállalati teljesítmények összehasonlításának egyik eszköze. A pénzügyi controlling mutatók napjainkban általánosan használt … tovább »

Startup lehetőségek az új nyugdíjbiztosítás területén, figyelembe véve a 2007-2012 év között befektetési egységekhez kötött életbiztosítási állomány változásait

A 2008-ban kirobbanó és napjaink gazdasági döntéseit alakító gazdasági világválság súlyos következményei a gazdasági élet számos területén érezteti hatását. Természetesen a biztosítási társaságokat is utolérte a változás, amely főként a lakosság körében egyre jobban terjedő … tovább »

Saját tőke mérlegtételeinek vizsgálata – stratégiai döntések speciális helyzetekben

A vállalkozások saját tőke szerkezetének vizsgálata stratégiai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis a saját tőke mérlegtételeiben bekövetkezett változások jelzésértékűek, különösen azokban az esetekben, amikor a vállalkozásoknak döntések sorozatát kell meghozniuk. A saját tőke tételeinek … tovább »

Napjaink hazai controlling helyzete és annak felsőoktatási vetületei

A szerzők jelen cikkükben a történelmi kronológiából kiindulva, szakmai gyorsfényképet kívánnak adni az ezredfordulótól napjainkig a hazai controlling rendszerek elterjedéséről, azok kiépítettségéről, valamint a felsőoktatási (egyetemi, főiskolai) intézmények controlling kutatási és oktatási tevékenységének kapcsolatáról. Controller … tovább »