Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggéseinek elméleti bemutatása és értelmezése a KKV szektorban

A gazdasági környezet változása nagy hatással van a kisvállalkozások életére azok működtetésére is. A makro, illetve a mikrokörnyezeti elemekhez történő illeszkedés elsősorban pénzügyi szempontból nagyon fontos. Ez adhat bizonyos stabilitást és pénzügyi regresszió t is a vállalkozásoknak. A téma aktualitását az adja, hogy a vállalatok az egyes életszakaszaikban milyen belső, illetve külső tőkeelemeket kényszerülnek igénybe venni, ezáltal adott vállalkozásnak fontos kérdéssé válik, hogy melyik forrás fel­ használása éri meg jobban. A cikkben a szerzők kutatómunkájuk során erre a fontos kérdésre kívánnak érdemi választ adni.

Controller Info 2015. III.évf.(1) szám 52-57.