BSC modellel a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások versenyképességének növeléséért

A cikkben bemutatott vizsgálatunk célja az volt, hogy stratégiai tervezés folyamán kiéleződött piaci versenyben biztosítsuk a fennmaradás esélyeit. A vállalat eredményes működéséhez fontosnak tartjuk a gazdálkodó szervezet alapvető céljainak, küldetésének, jövőképének és stratégiájának meghatározását. Az … tovább »

Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggéseinek elméleti bemutatása és értelmezése a KKV szektorban

A gazdasági környezet változása nagy hatással van a kisvállalkozások életére azok működtetésére is. A makro, illetve a mikrokörnyezeti elemekhez történő illeszkedés elsősorban pénzügyi szempontból nagyon fontos. Ez adhat bizonyos stabilitást és pénzügyi regresszió t is … tovább »

Költségvetési szervek eredményesebb működését támogató controlling

Az erőforrások szűkössége és a felhasználói igények korlátlansága miatt a költségvetési szervek tevékenységével szemben követelmény a célracionalizmus. Egyre jobban előtérbe kerül, hogy a költségvetési szerveknek szükséges kialakítaniuk egy olyan működési struktúrát, amelynek segítségével rugalmasan képesek … tovább »

Használati intenzitásmutató, mint az épület-üzemeltetők “kincskereső detektora”

Cikkünk egy közgazdasági elemző eszközt kíván adni – elsősorban a közintézmények épületüzemeltetésében érdekelteknek -, amivel a “kincskereső detektorhoz” hasonlóan hatékonyan kereshetnek megtakarítási lehetőségeket. alkalmazása olcsón és gyorsan megmutatja, hol érdemes elkezdeni az “ásást”, pl. egy … tovább »