Tőkeszerkezeti összefüggések a regionális agrárvállalkozások körében

Az agrárium kifejezetten tőkeigényes ágazat, az ágazat szereplőit magas összegű eszközállomány jellemzi. Az eszközök állományán belül a befektetett eszközök dominanciája figyelhető meg. A 2008-2009-es válságot követően az agrárszektor hitelhez jutási lehetőségei is beszűkültek, azonban 2013-tól folyamatosan nő a bankhitelek aránya a szektoron belül, köszönhetően a kedvezményes hitelkonstrukcióknak, például a Növekedési Hitelprogramoknak. Abban, hogy a bankok erőteljesebben nyitottak az agrárvállalkozások irányába az is szerepet játszott, hogy nőtt a szektor vállalkozásai által realizált jövedelem volumene, bár a jövedelmezőségről ez nem mondható el. Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy a 2012 és 2018 közötti időszakban milyen változások mentek végbe a társas agrárvállalkozások tőkeszerkezetében, s e változásoknak milyen hatásuk volt a gazdálkodás néhány más jellemzőjére. Kutatásunk három statisztikai régió társas agrárvállalkozásaira terjedt ki. Igyekeztünk feltárni az egyes régiók közötti eltéréseket, s azok lehetséges okait. Megállapítottuk – többek között – hogy a társas agrárvállalkozásokra továbbra sem jellemző a jelentős eladósodottság, s a kötelezettségállományon belül a hosszú lejáratú kötelezettség aránya tovább nőtt.

CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 2-7

DOI: 10.24387/CI.2021.2.1

FELHASZNÁLT IRODALOM

BARANYI A et al. (2016) A KKV vállalkozások pénzügyi típusjelenségeinek vizsgálata a kutatás-fejlesztés tükrében ACTA CAROLUS ROBERTUS 2: 12 pp. 7-21. Paper: ISSN 2062 – 8269, 15 p.

BARANYI A (2018) A magyarországi vállalati szektor pénzügyi típusjelenségeinek vizsgálata a 2006−2015 közötti időszakban Eger, Magyarország : EKE Líceum Kiadó (2018), 133 p. EKE IPR ISBN: 9786155621895

BELOVECZ M (2016): Az önerős fejlesztés lehetőségei a mezőgazdaságban. PhD. értekezés. Szent István Egyetem, Gödöllő

BÉLYÁCZ, I. (1997). Tőkeberuházási és finanszírozási döntések. Pécs: PTE Kiadó

BORSZÉKI É. (2003): Az agrárágazat jövedelmezőségi és felhalmozási viszonyai. In: Gazdálkodás,47 (4) 2-14. p.

BREALEY, R. A., & MYERS, S. C. (2005). Modern vállalati pénzügyek. Budapest: Panem Könyvkiadó.

CZIRÁKI P. (2007): A tõkestruktúra empirikus vizsgálata a magyar és az osztrák tõzsdén jegyzett vállalatok körében. In: Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. július–augusztus p. 703–715.

FENYVES V. – PETŐ K. – HARANGI-RÁKOS M. – SZENDERÁK J. (2019): A Visegrádi országok mezőgazdasági vállalkozásainak gazdasági és pénzügyi helyzete. Gazdálkodás 63 (6) pp. 459-363., 15 p.

FORGÁCS A. – FUTÓ P. (2014): Gabonatermesztő gazdaságok tőkeszerkezetének és jövedelmezőségének összefüggései. In: Solt K. (szerk.): Alkalmazott tudományok I. fóruma: Konferenciakötet BGF, Budapest, konferencia helye, ideje: Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, 2014.03.13.-2014.03.14. 59-78. p.

GÁL V. (2013): A magyar kis-és középvállalkozások tőkeszerkezetének sajátosságai. Doktori értékezés, Kaposvár

GÁL V. – KOROSECZNÉ PAVLIN R. – PARÁDI_DOLGOS A (2020): A magyar agrárvállalkozások eszköz- és tőkeszerkezetének sajátosságai. Controller Info. VIII. évf. 4. szám. p. 34- 38

GERGELY A. – FENYVES V. – HARANGI-RÁKOS M. (2019): A Magyarországon főtevékenységként baromfi- és sertéságazattal foglalkozó vállalkozások pénzügyi helyzetének vizsgálata. Acta Carolus Robertus 9 (2) pp. 41-54., 8 p.

GUILFORD JP (1950) Creativity. American Psychologist 5:444–454

GYURCSIK, P. (2020): A hazai vállalkozások tőkehelyzetében és tőkeszerkezetében bekövetkezett változások és azok hatásainak elemzése” PhD értekezés, SZIE

HERCZEG A. (2009): A tőkeszerkezet és a jövedelmezőség kapcsolat mezőgazdasági vállalkozásokban. In: Gazdálkodás, 53 (6) 570-476. p.

SZŰCS G. (2018): A magyarországi kis-és középvállalkozások tőkeszerkezetének a vizsgálata és összehasonlítása a nemzetközi trendekkel. PhD értekezés, Gödöllő

VARGA J – SIPICZKI Z. (2017): A magyarországi agrárvállalkozások likviditási és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a 2005-2014 közötti időszakban. In: Gazdálkodás 61 : 1 pp. 14-26

ZÉMAN Z. – TÓTH A., (2018): Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest.