A BPM és az Outsourcing jelentősége napjainkban és a jövőben

Napjainkban a globalizáció egyre nagyobb térnyerése szignifikáns változásokat hozott az üzleti életben. A vállalatok számára az egyre fokozódó piaci versenyben sikertényezővé avanzsált az üzleti folyamataik összehangolása és hatékony menedzselése. Ezen folyamatok összetett mivoltára tekintettel napjainkban egyre gyakoribb a vállalati feladatkörök kiszervezése egy ezen feladatokra specializálódott vállalat számára. A fentiekkel összefüggésben jelen tanulmány bemutatja az üzleti folyamatok menedzselésében, illetve az üzleti folyamatok és az információs technológiai folyamatok kiszervezésének jelenét, jövőjét, és a bennük rejlő kockázatokat. A kutatásunk számos releváns és a vállalati gyakorlatba beépíthető eredményt szolgáltatott. Az egyik legfontosabb eredmény a BPM-hez köthető. A kutatás reflektál a technológiai fejlődés egyre fontosabb szerepére az üzleti folyamatok menedzselésében. Ilyen technológiai fejlődés közé tartozik a mesterséges intelligencia, felhőalapú szolgáltatások, illetve a kiberbiztonság kérdésköre. A kiszervezéssel kapcsolatos eredmények rávilágítottak, hogy a BPO esetén a humánerőforrás menedzsment, ellátásilánc menedzsment, illetve a pénzügy és számviteli feladatok kiszervezése a leggyakoribb. Az ITO esetében az alkalmazások, webtárhelyek és az adminisztrációs feladatok kiszervezése a legelterjedtebb. Munkánk következő lépéseként a BPM és az Outsourcing jelenségét Magyarország vállalatainak vonatkozásában is vizsgálni kívánjuk, amely segítségével mélyebben megismerhetjük a hazai vállalatok gyakorlatát.

X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 2-6

DOI: 10.24387/CI.2022.4.1

Felhasznált irodalom:

Bőgel, G. (2006): Tegnap, ma, holnap: a vállalati tevékenységek kiszervezésének trendjei. Competitio5(3), 27–42. https://doi.org/10.21845/comp/2006/3/2

Danyi Boll, A. – Horváth, Zs. – Lakatos, V. – Szakács, A. (2020): Tanulságok a devizahitelezésből – pénzügyi fogyasztóvédelem Controller Info Vol. 8. No. 2. pp. 6-15. DOI: 10.24387/CI.2020.2.2

Deák, C. – Ligetvári, É. (2007): Üzleti folyamatok menedzsmentje, folyamatinnováció.

Deloitte (2016): Deloitte’s 2016 Global Outsourcing Survey https://www2.deloitte.com/lk/en/pages/operations/articles/gx-global-outsourcing-survey.html (Olvasva: 2022.03.18.)

FENYVES, V. – BÁCS, Z. – ZÉMAN, Z. – BÖCSKEI, E. – TARNÓCZI, T. (2018): THE ROLE OF THE NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS IN CORPORATE DECISION- MAKING. CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL (1727-9232 1810-3057): 15 4 PP 138-148

Gubán Á. – Mezei Z. – Sándor Á. (2022): Javíthatók-e a nem javítható folyamatok?. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634547600. (Olvasva: 2022.03.18.)https://mersz.hu/hivatkozas/m929janjf_7_p9#m929janjf_7_p9)

Information Services Group. (January 14, 2020): Global outsourcing industry revenue from 2010 to 2019, by service type (in billion U.S. dollars) [Graph]. https://www.statista.com/statistics/189800/global-outsourcing-industry-revenue-by-service-type/ (Olvasva: 2022.03.18.)

Kearney (2021): AT Kearney Global Services Location Index, https://www.kearney.com/documents/20152/103653672/The+2021+Kearney+Global+Services+Location+Index—Toward+a+global+network+of+digital+hubs.pdf/24a8b740-0e9c-1180-41fa-71ffe7fd982a?t= 1618504449000

LAKATOS, V. – MAKAI, SZ. – SZAKÁCS, A. (2021): Méret függő kontrolling sajátosságok a mezőgazdasági vállalkozások esetén Controller Info Vol. 11, No. 1, pp. 24-29. DOI: 10.24387/CI.2021.1.5

Marosi, T. – Vukoszávlyev, S. (2008): Információs technológiák és menedzsment folyamatok, BPM. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok3(1), 73-77.

Mercer; Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych,. (July 28, 2021): Process categories supported by business service centers in Poland in 2021 [Graph]. In Statista. https://www.statista.com/statistics/1138034/poland-process-categories-supported-by-business-service-centers/ (Olvasva: 2022.03.18.)

Oltski, J. (2021): ESG Research Report: The Life and Times of Cybersecurity Professionals 2021 Volume V https://www.esg-global.com/esg-issa-research-report-2021 (Olvasva: 2022.03.18.)

Ransbotham, S. – Khodabandeh, D. – Kiron, F. – Candelon, M. – Chu,  B. LaFountain (2022): “Expanding AI’s Impact With Organizational Learning,” MIT Sloan Management Review and Boston Consulting Group, October 2020. (Olvasva: 2022.03.18.) https://sloanreview.mit.edu/projects/expanding-ais-impact-with-organizational-learning/

Statista (2022): Business process outsourcing industry worldwide – statistics & facts https://www.statista.com/topics/2257/business-process-outsourcing-industry-worldwide/#dossierKeyfigures (Olvasva: 2022.03.18.)

Statista (2022): Platform as a Service (PaaS) – Statistics & Facts, https://www.statista.com/topics/6425/platform-as-a-service-paas/#topicHeader__wrapper (Olvasva: 2022.03.18.)

Statista. (2017): Potential impact of automation on the business process outsourcing (BPO) market worldwide from 2013 to 2026 (in billion U.S. dollars)Statista. Statista Inc. https://www.statista.com/statistics/791902/worldwide-automation-impact-bpo/ (Olvasva: 2022.03.18.)

Varga, K. (2014): A szemantikus folyamatmenedzsment hasznosítási lehetősége az üzleti folyamatok tudásalapú fejlesztésében (Doctoral dissertation, Budapesti Corvinus Egyetem).

Imre, L. (2003): Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. JATEPress.