A controlling eltéréselemzés vizualizációja Excelben: a vízesés-diagram (1.rész)

Ez a tanulmány egy a controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozat első része. Az eltéréselemzés lényege legkönnyebben az eredményeit szemléltető ábra, az ún. vízesés-diagram segítségével érthető meg. Így – még ha elsőre furcsának is tűnik – rögtön ennek a szemléltető eszköznek a tárgyalásával kezdünk. Megmutatjuk a diagram Excelben történő elkészítésének lehetőségeit és lépéseit. Kitérünk a beépített, valamint a halmozott oszlop- és sordiagramok segítségével kialakított felhasználói vízesés-diagram előállítására is.

X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 7-13

DOI: 10.24387/CI.2022.4.2

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/04/ContrInf_Koppany-SZINES-120224.pdf

Felhasznált irodalom:

BLUMNÉ BÁN, ERIKA – KRESALEK, PÉTER – PUCSEK, JÓZSEF (2011): A vállalati elemzés alapismeretei. Saldo, Budapest.

BOZSIK, SÁNDOR (2013): Költségek eltéréselemzése termelő vállalatoknál. Controller Info, I. évf. 10. szám.

HANYECZ, LAJOS (2011): Modern vezetői controlling. Saldo, Budapest.

HORVÁTH & PARTNERS (2015): Controlling. Út egy hatékony controllingrendszerhez. Wolters Kluwer Kft., Budapest.

KOPPÁNY, KRISZTIÁN – KOVÁCS, NORBERT (2011): Fundamentális elemzés. Széchenyi István Egyetem, Győr.

KOPPÁNY, KRISZTIÁN (2011): Számítógépes elemzési technikák. Széchenyi István Egyetem, Győr. www.tankonyvtar.hu (olvasva: 2022. okt. 30.)

KÖRMENDI, LAJOS – KRESALEK, PÉTER (2006): A vállalkozások elemzésének módszertani alapjai. Perfekt, Budapest.

KÖRMENDI, LAJOS – TÓTH, ANTAL (2016): A controlling alapjai. Saldo Zrt., Budapest.

KRESALEK, PÉTER (2011): Teljesítmény és erőforrás controlling. Oktatási segédanyag. BGE-PSZK – Saldo, Budapest.

LÉGRÁDI, ATTILA (2019): Vízesés diagram alkalmazási területei. https://www.controllingportal.hu/vizeses-diagram-alkalmazasi-teruletei/ (olvasva: 2022. okt. 30.)

MACZÓ, KÁLMÁN – HORVÁTH, ELEKNÉ (szerk.) (2001): Controlling a gyakorlatban. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft.

MÁJER, ÁGNES (2012): Hatékony-e a termelésem? OEE – Overall Equipment Effectiveness, avagy általános eszközkihasználtság. https://www.controllingportal.hu/hatekony-e_a_termelesem_oee_-_overal_equipment/ (olvasva: 2022. okt. 30.)

SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS, W. D. (2012): Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó.

SOLT, KATALIN (2007): Mikroökonómia. TRI-MESTER Kiadó.

ZEBRA, BI (2015): How to Choose the Right Business Chart. A 3-step Tutorial. https://zebrabi.com/wp-content/uploads/2015/01/zebra-bi-business-chart-whitepaper.pdf (olvasva: 2022. okt. 30.)

http://www.adatguru.hu/

Főoldal