A Cash flow-kimutatás összeállítása és elemzése a 2019. évi Számviteli Törvényi változások háttérvilágításában

Tanulmányunkban a Számviteli Törvény és a gyakorlati alkalmazás gyűrűjében rendszerezzük a cash flow-kimutatás összeállításához és elemzéséhez szükséges ismereteket. Az elméleti ismeretek összefoglalásán túl gyakorlati esetek és esettanulmányok is segítik a témához kapcsolódó ismeretek újragondolását miközben minden részterületnél rámutatunk a jelenlegi szabályozás gyenge pontjaira is.

Controller Info 2019. VII.évf.(2) szám 14-22.

10.24387/CI.2019.2.3

Bevezetés
A cash flow olyan pénzbevételeket elõidézõ hozamok és pénzkiadást jelentõ ráfordítások különbözete, amely alkalmas a vállalkozás készpénz és készpénz-egyenértékes kitermelõ képességének becslésére, ütemezésére és biztos voltának bemutatására.
Feltárásra kerülnek benne a finanszírozás erõforrásai és az erõforrások felhasználása (Veit, 2015). A likviditási mérlegek statikusságával szemben a cash flow-kimutatás egy  adott idõszak pénz beáramlását és kiáramlását vizsgálja, tehát dinamikus szemlélete miatt alkalmas a jövõbeni események elõrejelzésére is. A fogalmi meghatározásban a „készpénz” a rövid idõn belül szabadon felhasználható pénzeszközöket, a
„készpénz-egyenértékesek” a nagyon rövid idõn belül pénzzé tehetõ eszközöket jelenti. A pénz „kitermelõ képességet” célszerû fõ tevékenységek (területek) részletezettségében bemutatni.

 

Felhasznált irodalom:
2000. évi C. törvény a számvitelrõl
BÍRÓ TIBOR – KRESALEK PÉTER – PUCSEK JÓZSEF –SZTANÓ IMRE (2016): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése, Budapest, Perfekt Zrt., ISBN 9789633948514 p. 230
NAGY GÁBOR – PÖLÖSKEI PÁLNÉ – VERESS ATTILA (2012): Regisztrált mérlegképes könyvelõk továbbképzése, Budapest, Saldo Zrt, ISBN 978-963-638-423-4
PUCSEK JÓZSEF (2002): A cash flow-ról, Budapest, Saldo Zrt.,
PUCSEK JÓZSEF (2013): Pénzügyi és számviteli kontrolling, Digitális Tankönyvtár.
SIKLÓSI ÁGNES – VERESS ATTILA (2018): Könyvvezetés és beszámolókészítés, Budapest, Saldo Zrt., ISBN 978-963-638-543-9 p. 441-455
VEIT JÓZSEF (2005): A számviteli adatokra épülõ cash flow kimutatások összeállításának elméleti és gyakorlati problémái, PHD értekezés.