A controlling eszköztárát átalakító digitális technológiák térnyerése – hazai helyzetkép egy kérdőíves kutatás alapján

A digitális forradalom eredményeképpen a vállalat többi funkcionális területével együtt a controlling esetében is elkerülhetetlen a digitális átalakulás, sőt, a vállalat digitalizációja során az egyik alappillérnek számít a terület. A vállalatban betöltött szerepükön túl a controllerek eszköztára is jelentősen átalakulhat a digitalizáció hatására. A hagyományos irodai szoftverek felől nem csupán az ERP rendszerek, hanem a különböző üzleti intelligencia (BI) megoldások és az automatizáció felé tolódhat a hangsúly, az egyértelmű előnyök mellett azonban hátráltató tényezők is befolyásolják a fejlesztéseket. A 114 hazai controller és controlling feladatokat is ellátó vezető részvételével készült kérdőíves kutatás eredményei szerint a válaszadók munkavégzése során továbbra is a klasszikus irodai szoftverek dominálnak, azonban az ERP rendszerek használata, tervben lévő használata is aránylag magas fokú. A BI eszközök alkalmazása jóval ritkább, ismertségük alacsonyabb. Az adatok kiértékelése emellett feltárja azt is, hogy a válaszadók mennyire érzik fontosnak a vállalataik digitalizációját a döntéstámogatás és a célok elérése szempontjából, mi a véleményük az fejlesztések elérhetőségéről, a kapcsolódó támogatásokról, állami tájékoztatásról és ösztönzésről. Feltárul a kitöltők véleménye a digitalizációt ösztönző, vagy éppen hátráltató legfontosabb külső és belső tényezőkkel kapcsolatban.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 2-9

DOI: 10.24387/CI.2022.1.1

Felhasznált irodalom:

Ahrens, T. – Chapman, C. S. (2000): Occupational identity of management accountants in Britain and Germany. European Accounting Review, Vol. 9, No. 4, pp. 477-498.

Bakacsi, Gy. (2010): A szervezeti magatartás alapjai. Budapest: Aula

Batt, S. – Grealis, T. – Harmon, O. – Tomolonis, P. (2020): Learning Tableau: A data visualization tool. The Journal of Economic Education, Vol. 51, No. 3-4, pp. 317-328.

BÉRESNÉ, M. B. – LAKATOS, V. – TÖMÖRI, G. (2020): Az intellektuális tőke hatékonysága, mint megha-tározó innovációs tényező. International journal of Engineering and Management Sciences / Műszaki és menedzsment tudományi közlemények Vol. 5, No. 1,  pp. 419-428.

BÖCSKEI, E – KIS, V. (2020a): Interplay of erp and controlling: future business skills of entrepreneurship education. Journal of entrepreneurship education Volume 23 : Special Issue 2 pp. 1-16. ,16 p. (2020)

BÖCSKEI, E- KIS, V. (2020b): Software as intangible asset – evaluation models, use of qualitative and quantitative methods. Controller Info VIII. évf. 2020. 2.szám pp. 53-58. , 6 p. (2020)

Burns, J. – Warren, L. – Oliveira, J. (2014): Business partnering: Is it all that good? Controlling & Management Review, Vol. 58, No.2, pp. 36-41.

Davenport, T. H. (1998): Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard business review, Vol. 76, No. 4, pp. 121-131.

Deloitte (2018): Virtual Financial Controller – How digital technologies affect the everyday life of a financial controller. CFO Insight, September 2018. Elérhető: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/finance-transformation/CFO-Insights_Virtual-Financial-Controller.pdf

de Man, J. C. – Strandhagen, J. O. (2018): Spreadsheet application still dominates enterprise resource planning and advanced planning systems. IFAC-PapersOnLine, Vol. 51, No. 11, pp. 1224-1229.

Drótos, Gy. – Scholz, D. – Szél, Z. – Molnár, V. (2012): Az IT benchmarking kutatás eredményei: Részletes kiértékelés a kutatásban közreműködő szervezetek számára. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, IFUA Horváth & Partners.

Fenyves, V. (2019a): Corporate Expectations Regarding the Role of the Controller: Results of a Hungarian Survey. International Review of Management and Marketing Vol. 9, No. 6, pp. 145-151. ISSN: 2146-4405. DOI: https://doi.org/10.32479/irmm.8566

Fenyves, V. (2019b): Controllerekel szembeni munkaerôpiaci elvárások vizsgálata CONTROLLER INFO 7 : 4 pp. 33-40. ,

Fenyves, V. – TARNÓCZI T. (2019):  Examination of the expectations of controllers on the labour market

CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL 17 : 1 pp. 60-70.

Gartner (2020). Data and Analytics Leaders: Rewire Your Culture for an AI-Augmented Future. Gartner. Elérhető: https://www.gartner.com/en/doc/465952-data-and-analytics-leaders-rewire-your-culture-for-an-ai-augmented-future

Görcsi, G. – Barta, G. – Széles, Z. (2019): Üzleti intelligencia megoldások alkalmazásának sikertényezői – A hazai szolgáltató szektor nagyvállalatainak körében végzett mélyinterjús kutatás. Információs Társadalom, Vol. 19, No. 2, pp. 23–34. DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XIX.2019.2.2

Hurbean, L. (2005): Business intelligence: applications, trends, and strategies. Analele Stiintifice ale Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi-Stiinte Economice, 52, pp. 307-312.

IBM (2013): Descriptive, predictive, prescriptive: transforming asset and facilities management with analytics Thought Leadership. White Paper 2013

Jakobsen, M. – Mitchell, F. – Nørreklit, H. – Trenca, M. (2019): Educating management accountants as business partners. Qualitative Research in Accounting & Management Vol. 16, No. 4, pp. 517-541.

Kadoli, S. – Patil, D. – Mane, A. – Shinde, A. – Kokate, S. (2014): An enterprise resource planning (ERP) for a construction enterprise along with business intelligence (BI). International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 3, No. 2, pp. 9487-9493.

Kallunki, J. P. – Laitinen, E. K. – Silvola, H. (2011): Impact of enterprise resource planning systems on management control systems and firm performance. International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 12, No. 1, pp. 20-39.

Krumwiede, K. (2017). How to keep your job. Elérhető: https://www.imanet.org/insights-and-trends/the-future-of-management-accounting/how-to-keep-your-job?ssopc=1

LAKATOS, V. (2011): A kkv-k kontrolling sajátosságai Kelet-Magyarországon. Körös Tanulmányok. Vol 14, pp. 17-22.

LAKATOS, V. (2017): Kontrolling eszközök a kkv-k kockázatcsökkentésében. Gradus Vol. 4, No. 2, pp. 544-550.

LAKATOS, V., MAKAI, SZ., SZAKÁCS, A. (2021): Méret függő kontrolling sajátosságok a mezőgazdasági vállalkozások esetén Controller Info Vol. 11, No. 1, pp. 24-29.

Lepenioti, K. – Bousdekis, A. – Apostolou, D. – Mentzas, G. (2020)í. Prescriptive analytics: Literature review and research challenges. International Journal of Information Management, Vol. 50, pp. 57-70.

Marciniak, R. – Móricz, P. – Baksa, M. (2020): Lépések a kognitív automatizáció felé: Digitális átalakulás egy magyarországi üzleti szolgáltatóközpontban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, Vol. 51, No. 6, pp. 42-55. DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.05

Möller, K. – Seefried, J. – Wirnsperger, F. (2017): Wie controller zu business-partnern werden. Controlling & Management Review, Vol. 61, No. 2, pp. 64-67. DOI: https://doi.org/10.1007/s12176-016-0117-5

Möller, K. – Schäffer, U. – Verbeeten, F. (2020): Digitalization in management accounting and control: an editorial. Journal of Management Control, Vol. 31, No. 1, pp. 1-8.

Morakanyane, R. – Grace , A. A. – O’Reilly, P. (2017): Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature (2017). BLED 2017 Proceedings. 21, pp. 426-444. http://aisel.aisnet.org/bled2017/21

Murray, M. J. – Chin, W. W. – Anderson-Fletcher, E. (2013): Satisfaction with ERP Systems in Supply Chain Operations. In New Perspectives in Partial Least Squares and Related Methods, pp. 295-313. Springer, New York, NY.

MUSINSZKI, Z. (2019): A mezőgazdasági tevékenység költség- és teljesítménykontrollja. Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. 131 p. ISBN: 9789636385743

Musinszki, Z. − Nácsa, Cs (2021): Kontroller feladatok és kompetenciák – egy munkaerőpiaci felmérés eredményei. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek XVIII. évf. 2021. Különszám pp. 126-135. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2021.11

MUSINSZKI, Z − VALLASEK, M, − MÉLYPATAKI, G. − HORVÁTHNÉ, CS. E. − LIPTÁK, K. (2020): Workaholism and a New Generation – Labour Market Survey among Hungarian and Romanian Youth. Amfiteatru Economic Vol. 22, Special Issue No. 14, pp. 1227-1242. DOI: 10.24818/EA/2020/S14/1227

OLAJOS, I. − CSIRSZKI, M. − MUSINSZKI, Z. − LIPTÁK, K. − MÉLYPATAKI, G, (2020): Elmélet és gyakorlat – Munkaköri kompetenciák jogi és munkaerőpiaci elemzése a kontroller munkakörökben. Miskolci Jogi Szemle Vol. 15, No.  2, pp. 81-101.

Newman, N. A. (2015): Spreadsheets in an ERP environment: not what the doctor ordered. arXiv preprint arXiv:1503.02997.

Panorama Consulting Group (2020): What is the Connection Between Business Intelligence and ERP?Elérhető:https://www.panorama-consulting.com/what-is-the-connection-between-business-intelligence-and-erp/

Papachristodoulou, E. – Koutsaki, M. – Kirkos, E. (2017): Business intelligence and SMEs: Bridging the gap. Journal of Intelligence Studies in Business, Vol. 7, No. 1, pp. 70-78. DOI: https://doi.org/10.37380/jisib.v7i1.216

Popovič, A. (2017): If we implement it, will they come? User resistance in postacceptance usage behaviour within a business intelligence systems context. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 30, No. 1, pp. 911–921. DOI: https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1311232

Rikhardsson, P. – Yigitbasioglu, O. (2018): Business intelligence & analytics in management accounting research: Status and future focus. International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 29, 37-58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2018.03.001

Schäffer, U. & Binder, C. (2008): Controlling as an academic discipline: The development of management accounting and management control research in German-speaking countries between 1970 and 2003. Accounting History, 13, pp. 33–74.

Schäffer, U. – Weber, J. (2016): Die Digitalisierung wird das Controlling radikal verändern. Controlling & Management Review, Vol. 60, No. 6, pp. 8–17. DOI: https://doi.org/10.1007/s12176-016-0093-9

Schulze, M. – Nuhn, H. F. R. (2020): Robotic Process Automation In Controlling – Results of an Empirical Study. Study Report, International Group of Controlling (IGC). Elérhető: https://www.igc-controlling.org/fileadmin/downloads/IGC_Study_Report__22Robotic_Process_Automation_in_Controlling_22__2020__in_English_.pdf

Sebastian, I. M. – Ross, J. W. – Beath, C., Mocker, M. – Moloney, K. G. – Fonstad, N. O. (2017): How Big Old Companies Navigate Digital Transformation. MIS Quarterly Executive, Vol. 16,No. 3, pp. 197–214.

Sheridan, T. T. (1995): Management accounting in global European corporations: Anglophone and continental viewpoints. Management Accounting Research, Vol. 6, No. 3, pp. 287-294.

SZAKÁCS, A. (2016): Pénzügyi tudatosság fontossága napjainkban, In: Árpási, Z., Bodnár, G., Gurzó, I. (szerk): A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizáció világában 1. kötet. „30 éves a békéscsabai felsőoktatás”jubileumi konferencia, Békéscsaba SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 247.p.pp.198-203.

SZÓKA, K. (2018a): The changing controlling – expectations and changes in the context of Industry 4.0. In: Zéman, Z; Magda, R (szerk.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország : Copy & Consulting Kft. (2018) 198 p. pp. 47-59.

SZÓKA, K (2018b): Controlling elvárások és változások az Ipar 4.0-val összefüggésben. CONTROLLER INFO 6 : 3 pp. 34-37. DOI 10.24387/CI.2018.3.8

SZÓKA, K. (2018c): Az új üzleti modell kialakításának feladatai a kontroller számára a negyedik ipari forradalom kihívásaihoz igazodva. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 10 : 2 pp. 45-58. DOI 10.21637/2FGT2018.02.03

Szűcs, H. – Szukits, Á. (2021): Üzleti intelligencia rendszerek felhasználói elfogadása egy hazai középvállalat példáján. Vezetéstudomány-Budapest Management Review, Vol. 52, No. 10, pp. 28-41. DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.10.03

Šikšnys, L. – Pedersen, T. B. (2016): Prescriptive analytics. In: Liu, L. & Özsu M. (szerk.): Encyclopedia of database systems, Springer, New York, NY

Tanoglu, I. – Basoglu, N. – Daim, T. (2010): Exploring technology diffusion: case of information technologies. International Journal of Information Technology & Decision Making, Vol. 9, No. 2, pp. 195-222. DOI: https://doi.org/10.1142/S0219622010003786

van der Aa, H. – Carmona, J. – Leopold, H. – Mendling, J. – Padró, L. (2018): Challenges and opportunities of applying natural language processing in business process management. International Conference on Computational Linguistics. Stroudsburg, PA: Association for Computational Linguistics, 2018, pp. 2791-2801. 

Villamarín, J. M. – Diaz Pinzon, B. (2017): Key Success Factors to Business Intelligence Solution Implementation (SSRN Scholarly Paper ID 2965610). Social Science Research Network. Elérhető: https://papers.ssrn.com/abstract=2965610

Zéman, Z. – Tóth,  A (2018): A stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 211 p. (2018)

Zhang, N. – Liu, B. (2018): The key factors affecting RPA-business alignment. In Proceedings of the 3rd International Conference on Crowd Science and Engineering, pp. 1-6