Analysis of the Implementation of the Montreal Protocol in Countries with Different Development Level

The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer was designed to stop the production and import of ozone depleting substances and reduce their concentration in the atmosphere to help protect the earth’s ozone layer. This paper analyses the implementation of the Protocol in developed and developing countries.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 60-65
DOI: 10.24387/CI.2022.1.10

Az agilitás vállalati megítélése napjaink változó világában primer adatok alapján

A gyorsan változó és digitalizálódó világ számos kihívást támaszt az emberek és a szervezetek irányába. Ezen kihívásoknak való megfelelés egyik eszköze az agilitás, mely a közelmúltban kapott csak megfelelő figyelmet. A tanulmány célja hogy bemutassa, az agilitás jelenét és jövőjét egy primer kutatás eredményei alapján.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 55-59
DOI: 10.24387/CI.2022.1.9

A magas frekvenciás kereskedés piaci mechanizmusának hatásvizsgálata, a regulációs környezet és a BÉT stratégiájának revíziója

A tanulmány megvizsgálja a HFT kereskedés hatásait az árazási mechanizmusok és kockázatok szempontjából, és arra a következtetésre jut, hogy a HFT-k, bár bizonyos kockázatokat jelentenek a flash crash és az árvolatilitás tekintetében, általában véve a tőzsdék számára előnyösek. Ezek az előnyök leginkább az árképzési mechanizmusok hatékonyságának növekedéséhez kapcsolódnak. Annak ellenére, hogy elméletileg elegendő mennyiségű szabályozói iránymutatás létezik a kockázatok kiegyensúlyozására, a BÉT stratégiai terve tovább fejlődhetne a HFT kereskedéssel kapcsolatos lehetőségek további kiaknázásával.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 51-54
DOI: 10.24387/CI.2022.1.8

Folyami műanyag hulladékok lehetséges költség modellje a kockázati tényezők függvényében

Magyarországon a Duna és mellékfolyói is fokozottan érintettek a műanyagszennyezésben, évente több tonna műanyaghulladék kerül folyóvizeinkbe. Az Európai Uniós és a hazai stratégiai célokat szolgálja a műanyag hulladékok (palackok) folyóvízből történő gyűjtésére alkalmas berendezések telepítése, majd a kigyűjtött műanyag hulladékok újrahasznosítása. A műanyaghulladékok kigyűjtésére alkalmas berendezés – a Clear Rivers holland cég által indított kísérleti projekt mintájára – a Duna magyarországi szakaszán is felállításra került. Cikkünkben a folyami műanyag hulladékok kigyűjtésének lehetséges költség modelljét ismertetjük a kockázati tényezők függvényében.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 40-50
DOI: 10.24387/CI.2022.1.7

Az értékesítési tevékenységek mérésének lehetőségei a kis- és középvállalkozások folyamataiban

A vállalkozások értékesítési tevékenységének mérése egy bizonytalan gazdasági környezetben nagy kihívások elé állítja a vállalati döntéshozókat. Nem elegendő az üzleti folyamtokban mechanikusan gondolkodni, el kell sajátítani a biológiai gondolkodás szemléletét is, amelyek a következők, hatékony információátvitel, különbözőség, modularitás, alkalmazkodó képesség, óvatosság, beágyazottság nagyobb rendszerekbe.
X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 35-39
DOI: 10.24387/CI.2022.1.6

Humán erőforrás fejlesztés kontrollingja személyiségelemzés és vállalati eredményesség mutatók összekapcsolásával

Az emberi erőforrás a vállalkozások motorja, amelyeknek rendszeres felülvizsgálaton alapuló fejlesztésre, karbantartásra van szükségük. A modern alkalmazott pszichológia és az informatikai elemző eszközök a vállalati emberi erőforrás menedzsment kontrollingjához biztosítanak mérhető, objektív adatokat a személyes és szervezeti fejlesztésekkel kapcsolatos tervezéshez és az eredményességének méréséhez.
X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 24-29
DOI: 10.24387/CI.2022.1.4

Cash flow elemzés dashboard alapú támogatással

A tanulmányban néhány dashboard alkalmazás általános jellemzése, valamint egy adott alkalmazásra illesztve 16 Hajdu-Bihar megyei mezőgazdasági kis- és középvállalkozás pénzforgalmi teljesítménymutatói szintén dashboard szemléltetéssel kerülnek bemutatásra, illusztrálva azokat az elemzési és összehasonlítási lehetőségeket, amelyek segítik a vezetőket a megalapozottabb döntéshozatalban.
X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 16-23
DOI: 10.24387/CI.2022.1.3

A controlling eszköztárát átalakító digitális technológiák térnyerése – hazai helyzetkép egy kérdőíves kutatás alapján

A digitális forradalom eredményeképpen a vállalat többi funkcionális területével együtt a controlling esetében is elkerülhetetlen a digitális átalakulás, sőt, a vállalat digitalizációja során az egyik alappillérnek számít a terület. A hagyományos irodai szoftverek felől nem csupán az ERP rendszerek, hanem a különböző üzleti intelligencia (BI) megoldások és az automatizáció felé tolódhat a hangsúly, az egyértelmű előnyök mellett azonban hátráltató tényezők is befolyásolják a fejlesztéseket.
X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 2-9
DOI: 10.24387/CI.2022.1.1