A projektszervezet és a projektvezető szerepe a projekt sikeres megvalósításában

A tanulmány a projektszervezet és a projektvezető szerepének fontosságát vizsgálja a sikeres projektmegvalósítást szem előtt tartva, kiindulva a megfelelő stratégia megválasztásával a projektszervezet felállítására vonatkozóan. A rendszerváltás következtében a magyar vállalkozások új gazdasági környezetbe kerültek, ami nagy kihívás elé állította őket. Új, fejlett piacgazdasági ismereteket kellett átvenniük, és reagálniuk kellett minden olyan radikális változásra, amely a fejlettebb országokban már végbement. Napjainkban a vállalkozásokat érintő legfontosabb folyamatok a globalizáció és az erősödő piaci verseny, ennek következtében a vállalatok egyre nehezebben tudják fenntartani versenyképes és stabil működésüket. A kihívások kezelésére hozott intézkedések szervezetenként eltérőek. A túlélés és a fejlődés csak meghatározott intézkedésekkel érhető el. Az ilyen konkrét intézkedések a vállalkozások különböző stratégiáiban, strukturális jellemzőiben és szervezeti kultúrájában fejeződnek ki. Ezek azok a lépések és elemek, amelyek segíthetik a vállalatokat abban, hogy előnyösebb versenyhelyzetet érjenek el. Az egyik ilyen versenyelőny a megfelelő projektszervezet felállítása, a másik a természetesen a projekthez illesztett megfelelő kompetenciákkal rendelkező projektvezető biztosítása.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 10-15

DOI: 10.24387/CI.2022.1.2

Felhasznált irodalom:

ANTAL ZS. – DOBÁK M. (2013): Vezetés és szervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

BALATON K., HORTOVÁNYI L., INCZE E., ​​LACKÓ M., SZABÓ ZS. R., TARI E. (2014): Stratégiai menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest.

BALATON K., TARI E. (2007): Stratégiai és üzleti tervezés. Aula Kiadó, Budapest.

CSATH M. (1990): Stratégiai vezetés-vállalkozás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

DOBÁK M. – ANTAL ZS. (2010): Vezetés és szervezés, Akadémia Kiadó, Budapest.

GÖRÖG M. (2001): Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó, Budapest.

GÖRÖG M. (2003): A projektvezetés mestersége. Aula kiadó, Budapest.

MINTZBERG H. (1994): The Rise and Fall of Strategic Planning. Prentice Hall, Hertfordshire

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2007): Project Manager Competency Development Framework. Project Management Institute, Newton Square.

WORLD BANK (2008): Little Data Book, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Development Data Group, Washington.