A controlling fejlődés új iránya, az adatvezérelt controlling

(Előadásanyag I.rész ) (XII. Lillafüredi Nemzetközi Konferencia)

Napjainkban digitalizáció hatása sokrétű és holisztikus, amely a gazdaság minden szereplőjére iparágtól és cégmérettől függetlenül hatást gyakorol. Az adat egyfajta új egyedi erőforrássá vált, amely nagyban tudja javítani a szervezetek eredményességét és alapját tudja képezni egy modern adat vezérelt üzletnek, és üzleti modellnek is. A tervezés, terv ellenőrzés, vezetői információszolgáltatás, döntéselőkészítés és teljesítmény mérés minősége és lehetőségei eddig is jelentős befolyással bírtak a controlling működését tekintve. A rendelkezésre álló adatok teljessége és hatékony feldolgozása a legújabb contorlling rendszerek és információs szoftverek alapvető elemét képezik. Az elmúlt években végbemenő adatvagyon gazdálkodási és informatikai fejlesztések, valamint az adattárház és Big Data rendszerek és a rájuk épülő adatfelhasználási megoldások fejlődése új lehetőségeket nyitottak meg a controlling munka számára. Jelen cikk az adatvagyon gazdálkodás és a controlling tevékenység kapcsolatát vizsgálja.

X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 49-56

DOI: 10.24387/CI.2022.3.9

Felhasznált irodalom:

BERNHARDT, V. (2004): Data Analysis, Eye on Education, Larchmont.

KAMPHAKE, A. G. (2020): Digitalization in controlling. In: Digitization in controlling. Springer.

HORVÁTH, P. (1997): Controlling: a sikeres vezetés eszköze, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

HANYECZ, L. (2006): A controlling rendszere. Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. Budapest.