Blockchain technológia lehetőségei és kihívásai

A blockchain technológia – bár még fiatal, és műszaki, kereskedelmi és szabályozási kihívásokkal is szembe néz – képes megváltoztatni a pénzügyi szolgáltatási szektor és a tágabb értelemben vett gazdaság számos aspektusát. A tőke- és kockázatközvetítés új módjai jelennek meg, amelyek katalizátort jelentenek a változáshoz a pénzügyi szektor inkumbens vállalatai számára. Ezek a technológiák javíthatják az automatizálást a szervezetek között, és szélesíthetik a pénzügyi hozzáférést.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 57-61
DOI: 10.24387/CI.2022.3.10

A controlling fejlődés új iránya, az adatvezérelt controlling

Az adatvezérelt controlling rendszerek olyan strukturális változásokat eredményeznek az alkalmazott controlling módszerek fejlődésére, amely a legtöbb esetben a módszerek pontosságát, hatékonyságát és ezzel együtt a módszerek komplexitását is eredményezi. A közeljövőben a controlling szakembereknek mind módszertani ismeretek fejlesztésére, mind a módszerek alkalmazási lehetőségeinek feltárására törekedniük kell.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 49-56
DOI: 10.24387/CI.2022.3.9

Sporttevékenységgel foglalkozó vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata főkomponens elemzés segítségével

Napjainkban hatalmas mennyiség adattömeggel és információval rendelkeznek a döntéshozók. A legfontosabb feladat számukra az, hogy az információhalmazból kiszűrjék a hasznos és releváns adatokat, melyeket később szervezeti tudássá konvertálhatnak. A gazdasági helyzet elemzése többek közt ezt segíti elő. A sport, mint iparág az elmúlt években folyamatosan növekedett, így a kutatás céljául a magyarországi sportvállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálatát tűztük ki, melyeket főkomponens analízis segítségével vizsgáltunk
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM43-48
DOI: 10.24387/CI.2022.3.8

A koronavírus járvány által érintett működési területek a magyar KKV szektorban

A pandémia, és az annak köszönhető változások új alapokra helyezték a világ- és a nemzetgazdaság működését. Új munkamódszereket és működési elveket kellett elsajátítanunk, és rengeteg új kihívással kellett szembenéznünk. A tanulmány célja a leginkább sérülékeny területek azonosítása és javaslatok megfogalmazása a jövőbeli válságok még hatékonyabb kezelése érdekében.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 29-35
DOI: 10.24387/CI.2022.3.6

Megtakarítások kiválasztásának preferenciarendszere a pénzügyi kultúra aspektusai mentén a koronavírus járvány fényében

A válságok, így a koronavírus járvány okozta visszaesés is jelentős mértékben befolyásolta a gazdaság megtakarítási képességét és hajlandóságát, mely alól a háztartási szektor sem jelentett kivételt. A tanulmány célja, hogy bemutassa a háztartások megtakarításai mögötti motivációkat és a befolyásoló tényezőket annak érdekében, hogy iránymutatásul szolgáljon a jövőbeli válságok hatásainak becslésére.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 24-28
DOI: 10.24387/CI.2022.3.5

A pénzügyi közvetítők szerepének vizsgálata a befektetési döntésekben Q módszerrel

A lakosság befektetési döntéseit számos tényező befolyásolja. A kutatások többsége ezidáig a keresleti oldalról vizsgálta a pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság és így a befektetési szokások jellemzőit.. Q-módszeres vizsgálat segítségével rámutatunk arra, hogy a pénzügyi közvetítők, mint kínálati oldal miként látják a magyar lakosság befektetési szokásait és ezzel együtt a pénzügyi tudatosságot, továbbá saját munkájuk hatását az ügyfeleik döntéseire vonatkozóan.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 18-23
DOI: 10.24387/CI.2022.3.4

A zöld befektetések, alapok értékelhetőségi szempontjai

A fenntarthatósági, energiatakarékossági célú hitelezésben és a beruházások megvalósításában és támogatásában a kormányok mellett a pénzügyi szabályozók ösztönzői és a pénzügyi szektor szerepe is előtérbe került. Cikkünk a zöld befektetések alapvető típusait és szempontjait tekinti át, amelyeknek jelentős szerepük lehet a beruházások finanszírozásban.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 12-17
DOI: 10.24387/CI.2022.3.3

A vállalkozás folytatása számviteli alapelv érvényesülése állami tulajdonú gazdasági társaságoknál

Kutatásunkban állami vállalatok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét vizsgáltuk, illetve, hogy egyes intézkedések hogyan hatnak működőképességükre. Ezen vállalatok működőképessége kiemelten fontos, mivel közpénzekkel gazdálkodnak. Az állami tulajdonú vállalatok működését különböző jogszabályok, válság és járványhelyzetek, illetve politikai érdekek befolyásolhatják.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 7-11
DOI: 10.24387/CI.2022.3.2

Prediktív KPI-ok osztályozási módszerének ismertetése

Kutatásunkat egy turisztikai szervezet controlling rendszerének elemzésével folytatjuk le. A controlling rendszerben a szervezeti teljesítményértékelésre prediktív KPI mutatók alkalmazásával kerül sor. Tanulmányunkban rávilágítunk arra, hogy a KPI-ok eredményeinek osztályozása nem egyértelmű, jelentősen függ az osztályozás alapját képező kontextustól.
X. ÉVF. 2022.3. SZÁM 2-6
DOI: 10.24387/CI.2022.3.1