Sporttevékenységgel foglalkozó vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata főkomponens elemzés segítségével

Napjainkban hatalmas mennyiség adattömeggel és információval rendelkeznek a döntéshozók. A legfontosabb feladat számukra az, hogy az információhalmazból kiszűrjék a hasznos és releváns adatokat, melyeket később szervezeti tudássá konvertálhatnak. A gazdasági helyzet elemzése többek közt ezt segíti elő. A sport, mint iparág az elmúlt években folyamatosan növekedett, így a kutatás céljául a magyarországi sportvállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálatát tűztük ki, melyeket főkomponens analízis segítségével összesítettük.

X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 43-48

DOI: 10.24387/CI.2022.3.8

Felhasznált irodalom

Andreff, W. (2008): Globalization of the sport economy. Rivista di Diritio ed Economia dello Sport. 2008. Vol.4. Fasc.3.

Bácsné Báb,a É. –  Fenyves, V. –  Szabados, Gy. –  Dajnoki, K. –  Müller, A. –  Bács, Z. (2018): A Sportágazat nemzetgazdasági jelentőségének vizsgálata beszámoló adatok alapján 2014-2016-os időszakban. Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, 2018 XIII. évfolyam, 3–4. szám, pp. 93–103.

Birher, I. – Pucsek, J. – Sándor, Lászlóné – Sztanó, I. (2006): A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése, Perfekt Kiadó, Budapest

Bíró, T. – Kresalek, P. – Pucsek, J. – Sztanó, I. (2016): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése, Perfekt Zrt, Pervekt 659/12, Budapest

Blumné, B. E. – Kresalek, P. – Pucsek, J. (2011): A vállalati elemzés alapismeretei. Saldo, Budapest.

Böcskei, E. (2014): A számviteli politika előtérbe kerülése – a belső számvitel információtartalma, mint a vezetői számvitel alapja, Controller Info, II. évfolyam 2. sz./2014, pp. 38-43.

Böcskei E. (2021): A számviteli beszámolók címzettjei, lehetséges információigényeik és kapcsolatuk a számviteli beszámoló tartalmával Controller Info 2021. II. negyedév pp. 45-49. , 5 p. (2021)

Böcskei, E. – Fenyves, V. – Zsidó, K. E. – Bács, Z. (2015): Expected Risk Assessment –Annual Report versus Social Responsibility, Sustainability 7 (8) pp. 9960-9972

Himber, P – Kapásiné, Dr. Buza M. – Kovácsné, Soós P. (2006): Számvitelelemzés II., Perfekt Kiadó, ISBN: 9789633946466

Hoye, R. – Smith, A. C. T. ­– Nicolson, M.– Stewart, B.– Westerbeek, H. (2015): Sport  Management:  Principles  and Applications. 2015. Routledge, New York.

Fenyves, V. – Zsidó, K. E. (2014): Analysis of liquidity risk among a Hungarian and a Romanian region’s enterprises, Közgazdász Fórum, Vol. 18 (118) pp. 34-56

Horváth, Á. – Takács Papp, A. – Lipták, K. – Molnár, L. − Szűcs Markovics, K. − Ioana, M. – Musinszki, Z. (2022): Decarbonisation and Financial Performance of Energy Companies.” Amfiteatru Economic 24 (61) pp. 701–719. doi:10.24818/EA/2022/61/701.

Kovács, D. – Mohl, G. (2012): A vállalati likviditásmenedzsment számviteli támogatása Vezetéstudomány XLIII. évf. 2012. 10. szám. pp. 19-35.

Körmendi, P. – Kresalek, L. (2006): A vállalkozások elemzésének módszertani alapjai Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., Budapest

Krajňák, M. (2020): Financial Statement according to National or International Financial Reporting Standards? A Decision Analysis Case Study from the Czech Republic at Industrial Companies. Engineering Economics, 31(3), 270-281.

Nádori, L. – Bátonyi, V. (2011): Európai Unió és a sport, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

Nádori, L. (2000): Az Európai Unió és a magyar sport, Iskolakultúra, 5. sz. pp 58-66.

Musinszki, Z. (2013): Mit mutat a mérleg? A hányados elemzés alapjai és buktatói I.rész. Controller Info I. évf. 12. szám pp. 20-26

Musinszki, Z. (2016): Pénzügyi mutatókon innen és túl ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 13:(2) pp. 71-80.

Musinszki, Z. (2019): A mezőgazdasági tevékenység költség- és teljesítménykontrollja. Saldo, Budapest.

Neely, A. – Adams, Ch. – Kennerley, M. (2004): Teljesítményprizma, Az üzleti siker mérése és menedzselése, Alinea Kiadó, Budapest

Otuya, S. – Ofiemun, G. – Akporien, F. (2019): Does financial statement information still matter. Research Journal of Finance and Accounting, 10(13), 16-22.

Ráthonyi-Odor, K. – Borbély, A. (2017): Sport – finanszírozás – eredményesség? Testnevelés, Sport, Tudomány, A Testnevelési Egyetem tudományos folyóirata, 2. évf. 1-2. szám

J. F. Salamone – D. L. Pirrone – M. T. Anderson (2007): A vállalkozás alapjai (Entrepreneurship: Foundations), Képzett Fiatalokért A Jövőért Alapítvány, ISBN:2399981058178

Scott ,W. R. (2003): Financial Accounting Theory (3 ed.) Prentice Hall, Inc.

Szymanski, S. (2010): The Comparative Economics of Sport. Hampshire: Palgrave MacMillan

Tarnóczi, T. – Fenyves, V. – Bács, Z. – Böcskei, E. (2015): „Versenyképesség és gazdasági etika. Vállalati teljesítmény elemzése panel regresszióval”, POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 2015/3-4: pp. 104-114.

Virág, M. – Kristóf, T. – Fiáth, A. – Varsányi, J. (2013): Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés, válságkezelés, Kossuth Kiadó, Budapest, 301

Zéman, Z. – Bács, Z. – Fenyves, V. (2016): Hiteles vagy “félrevezető” számviteli információk értékelése a nemzetközi és magyar gyakorlat összehasonlításában. Controller Info. 3. pp. 52-57.