A controlling metodika alapösszefüggéseinek érvényre jutása a vállalkozások K+F+I funkcionális vezetôi számviteli irányításában

A sikeres innovációhoz az is kell, hogy annak eredményei kereslettel is párosuljanak, bevezessék, alkalmazzák azokat. Egyrészt a fejlesztésekben az eredményesség egyik legfontosabb mércéje az elôre kitûzött technológiailag, gazdaságilag vagy társadalmilag releváns kutatási cél tényleges megvalósulása. A stratégiai pénzügyi controlling nagymértékben tudja támogatni a különbözô pénzügyi méréseket és ezáltal külön figyelheti a K+F befektetésekre fordított költségek megtérülésében szerepet játszó tényezôket is.

Controller Info 2018. különszám 10-13.

10.24387/CI.2018.K.3