A controlling metodika alapösszefüggéseinek érvényre jutása a vállalkozások K+F+I funkcionális vezetôi számviteli irányításában

A sikeres innovációhoz az is kell, hogy annak eredményei kereslettel is párosuljanak, bevezessék, alkalmazzák azokat. Egyrészt a fejlesztésekben az eredményesség egyik legfontosabb mércéje az elôre kitûzött technológiailag, gazdaságilag vagy társadalmilag releváns kutatási cél tényleges megvalósulása. … tovább »

A pénzügyi stabilitás követelményének egyes szabályozási és felügyeleti vetületei a magyar kereskedelmi bankszektorra

A szerzô számos írásában (Lentner 2017a, b) már bizonyítást nyert, hogy a 2013-tól többes mandátum célkitûzés rendszerrel mûködô magyar jegybank a klasszikus inflációs célján túl a gazdasági növekedésre és a pénzügyi stabilitás elôsegítésére is eszközrendszert … tovább »

Pénzügyi fogyasztóvédelem – tudatos fogyasztó – 1. rész

A fogyasztóvédelem lényege a gyengébb fél védelme a mindennapok ügyleteiben. Azon igyekszünk, hogy tanulmányunkkal a devizahiteles károsultaknak segítséget nyújtsunk. Amennyiben lehetséges minden embert abba a helyzetbe hozzunk, hogy minél jobban megismerjék azon összefüggéseket, amivel hasonló … tovább »

A kiegyensúlyozott mutatószámrendszer és a stratégiai térképek egy lehetséges alkalmazása az önkormányzatok, a rendôrség és a katasztrófa elhárítás, valamint az egyetemi könyvtárak esetében

A sikeres stratégiai térképek számos formában, stílusban, struktúrában és bonyolultságban jöhetnek létre. Az ágazati, szektoronkénti különbségektôl eltekintve is rengeteg különbözô formátumú, típusú, számos különféle nyelven íródott és egymástól egészen eltérô szervezeti kultúrában és stratégiai környezetben … tovább »