A controlling szerepének és eszköztárának átalakulása a digitalizáció hatására

A globális világgazdaságban, ahol a környezet minden korábbinál dinamikusabban változhat, egyre nagyobb az igény arra, hogy a döntéshozók naprakész információkkal rendelkezzenek. Ebben a controlling lehet a szervezet vezetőinek segítségére. A világ a digitalizáció korába lépett, és ez természetesen igaz a gazdasági életre is. Új eszközökre, módszerekre és technikákra van szükség a megnövekedett adatmennyiség hatékony feldolgozásához és prezentációjához, az egyre bonyolultabb elemzések és a prediktív előrejelzések elkészítéséhez, illetve a döntéshozatal támogatásához. A digitalizáció hatására a munkavégzés gyorsabbá és hatékonyabbá válhat, a controllerek szerepe pedig megváltozhat. Más típusú kompetenciák kerülnek előtérbe, a controllereknek pedig ehhez alkalmazkodniuk kell. Tanulmányunkban áttekintjük és összefoglaljuk, hogy a vállalati controlling területre milyen hatással lehet a digitalizáció: hogyan változtathatja meg a controlling szervezetben betöltött szerepét és a controllerek feladatait, illetve melyek azok a technológiai lehetőségek, amelyek nagy hangsúlyt kaphatnak a jövőben.

CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 2-8

DOI: 10.24387/CI.2021.4.1

Felhasznált irodalom:

Blumné Bán, E. & Zéman, Z. (2014). „Controlling a vezetés szolgálatában. Történeti fejlődés, perspektívák.”. Taylor: gazdálkodás-és szervezéstudományi folyóirat, (6) 1-2. pp. 439-447

Böcskei, E. & Kis V. (2020a): INTERPLAY OF ERP AND CONTROLLING: FUTURE BUSINESS SKILLS OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION Volume 23 Special Issue 2 pp. 1-16.

Böcskei, E. & Kis V. (2020b): Software as intangible asset – evaluation models, use of qualitative and quantitative methods CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020. 2.szám pp. 53-58. , 6 p. (2020)

Burns, J. – Warren, L. & Oliveira, J. (2014). Business partnering: Is it all that good?. Controlling & Management Review, 58(2), pp. 36-41.

Chartered Accountants Australia and New Zealand, CPA Australia, Australian Institute of Company Directors (CAANZ, CPA, AICD) (2020). Impacts of COVID-19 on Annual Report Disclosures, CAANZ, CPA, AICS, Sydney.

Davenport, T. (2016). The rise of cognitive agents – Will humans prefer to talk with machines?https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/rise-of-cognitive-agents-artificial-intelligence-applications.html

Deloitte (2008). Virtual Financial Controller – How digital technologies affect the everyday life of a financial controller. CFO Insight, September 2018. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/finance-transformation/CFO-Insights_Virtual-Financial-Controller.pdf

de Man, J. C., & Strandhagen, J. O. (2018). Spreadsheet application still dominates enterprise resource planning and advanced planning systems. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1224-1229.

Demeter, K. – Losonci, D. – Nagy, J. & Horváth, B. (2019). Tapasztalatok az Ipar 4.0-val – Egy esetalapú elemzés. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 50(4), pp. 11-23. DOI: 10.14267/VEZTUD.2

Európai Parlament (2016): https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf

Fenyves, V. (2019). Corporate Expectations Regarding the Role of the Controller: Results of a Hungarian Survey. International Review of Management and Marketing 9(6). pp. 145-151. ISSN: 2146-4405 DOI: https://doi.org/10.32479/irmm.8566

Gartner glossary (2020). https://www.gartner.com/en/information-technology /gloss ary/digitalization

Jakobsen, M. – Mitchell, F. – Nørreklit, H. & Trenca, M. (2019). Educating management accountants as business partners. Qualitative Research in Accounting & Management, 16(4), pp. 517-541

Kanellopoulos, A. – Reidsma, P. – Wolf, J. & Van Ittersum, M.K. (2014). “Assessing climate change and associated socio-economic scenarios for arable farming in The Netherlands: an application of benchmarking and bio-economic farm modelling”, European Journal of Agronomy, Vol. 52, pp. 69-80.

Kis, V. – Böcskei, E. & Nemeslaki, A. (2019): Critical Success Factors of Teaching Information Systems and Accounting as an Integrated Programme In: Nemeslaki, András; Prosser, Alexander; Scola, Dona; Tamás, Szádeczky Central and Eastern European eDem and eGov Days 2019 Wien, Ausztria : Austrian Computer Society, (2019) pp. 199-210. , 12 p.

Knobel, C. (2013). Business Partnering heißt nicht, die Unabhängigkeit der Controller einzuschränken. Controlling & Management Review, 57(2), pp. 6-11.

Makó, C. – Illéssy, M. & Borbély, A. (2018). A digitalizáció és a munkavégzési formák. Magyar Tudomány, 179(1), pp. 61–68. https://doi.org/10.1556/2065.179.2018.1.7

Marciniak, R. – Móricz, P. & Baksa, M. (2020). Lépések a kognitív automatizáció felé: Digitális átalakulás egy magyarországi üzleti szolgáltatóközpontban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(6), 42-55. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.05

Matt, C. – Hess, T. & Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies, Business & Information Systems Engineering 57 (5). pp. 339-343.DOI: 10.1007/s12599-015-0401-5

McKinsey (2018). Memo to the CFO: Get in front of digital finance—or get left back. McKinsey on Finance Number 67, July 2018. https://leapfin.cdn.prismic.io/leapfin/5edbd926-dcda-486c-80fa-8cc6d5a9f821_Memo-to-the-CFO-Get-in-front-of-digital-finance.pdf

Morakanyane, R. – Grace, A. A. & O’Reilly, P. (2017). Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature (2017).BLED 2017 Proceedings. 21 426-444.http://aisel.aisnet.org/bled2017/21

Möller, K. – Seefried, J., & Wirnsperger, F. (2017). Wie controller zu business-partnern werden. Controlling & Management Review, 61 (2), pp. 64-67.

Möller, K. – Schäfer, U. & Verbeeten F. (2020). Digitalization in management accounting and control: an editorial. Journal of Management Control 31, pp. 1–8

Nagy, J. (2019). Az ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján. Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 50 (1). pp. 14-26. DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.02ű

NewVantage Partners (2019). Big Data and AI Executive Survey 2019Executive Summary of Findings. https://newvantage.com/wp-content/uploads/2018/12/Big-Data-Executive-Survey-2019-Findings-Updated-010219-1.pdf

Nobach, K. & Immel, C. (2017). Vom Controller zum Business-Partner bei Bosch. Controlling & Management Review, 61(3), pp. 78-85.

PwC (2018). Digitalisation in finance and accountingand what it means for financial statement audits. https://www.pwc.de/de/im-fokus/digitale-abschlusspruefung/pwc-digitalisation-in-finance-2018.pdf

Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. Portfolio Penguin

Sebastian, I. M. – Ross, J. W. – Beath, C. – Mocker, M. – Moloney, K. G. & Fonstad, N. O. (2017). How Big Old Companies Navigate Digital Transformation. MIS Quarterly Executive, 16 (3), pp. 197–214.

Spieler, S. & Classen, S. (2018). Transformation im Denken und Handeln. Controlling & Management Review 62 (2018), pp. 52–57. https://doi.org/10.1007/s12176-018-0010-5

Szatmári, F. (2008). Az ERP rendszerek és a Controlling informatikai támogatása. Acta Agraria Kaposváriensis 12 (2), pp. 83-96

Szóka, K. (2018) Az új üzleti modell kialakításának feladatai a kontroller számára a negyedik ipari forradalom kihívásaihoz igazodva. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM (2). pp. 45-58. ISSN 0865-7823

van der Aa, H. – Carmona, J. – Leopold, H. – Mendling, J. – Padró, L. (2018): Challenges and opportunities of applying natural language processing in business process management. International Conference on Computational Linguistics. “COLING 2018: The 27th International Conference on Computational Linguistics: Proceedings of the Conference: August 20-26, 2018 Santa Fe, New Mexico, USA”. Stroudsburg, PA: Association for Computational Linguistics, 2018, pp. 2791-2801. 

Wadan, R. (2020): How is the current state of Big Data Analytics in Controlling?  https://towardsdatascience.com/how-is-the-current-state-of-big-data-analytics-in-controlling-1273c725ac6a