A COVID-19 hatása a magyar bankrendszerre

2020 elején egy új vírus ütötte fel a fejét Kínában. A szóbanforgó vírus az úgynevezett új koronavírus (a következőkben: COVID-19) volt, amely világszerte pandémiás helyzetet okozott. A világjárvány okozta körülmények miatt a nemzetgazdaságokban lassulás volt megfigyelhető, és ezzel egyidejűleg egy világméretű gazdasági válságot bontakozott ki.

A COVID-19 jelentős instabilitást és nagy mértékű volatilitást váltott ki a globális tőkepiacokon, ezért a világjárvány első hulláma után az elemzések megkezdése szükséges, hogy láthatóvá váljon, hogyan tudták a pénzügyi intézményeknek kezelni az év ezen komoly kihívását, illetve milyen egyéb lehetőségeik vannak a válság további kezelésére, újabb mélypontok megelőzésére.

A kutatás során a szerző feltárja a magyar bankszektor azon területeit, amelyekre a vírus a legnagyobb hatással lehetett, bár a gazdasági sokk hosszú távú hatása még nem meghatározható, mégis hatást gyakorolt a COVID-19 megjelenése a vállalkozásokra, ezzel visszafogva azok gazdasági növekedését.

IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 32-35.

DOI: 10.24387/CI.2021.3.7

Felhasznált irodalom:

Bugár Gyöngyi – Ratting Anita (2016): A piaci kockázat számszerűsítésének változása a Bázel III szabályozásban, Hitelintézeti Szemle, 15. évf. 1. szám, 2016. március, 33–50. o

Deloitte (2020): Íme az első tünetek! – A koronavírus járvány hatása régiónk bankjaira https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/penzugy/articles/a-koronavirus-hatasa-regionk-bankjaira.html

Fenyves Veronika – Pető Károly – Szenderák János – Harangi-Rákos Mónika (2020): The capital structure of agricultural enterprises in the Visegrad countries AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA 66 : 4 pp. 160-167. , 8 p. (2020)

HEGEDŰS Mihály (2020): A COVID-19 járvány okozta hatások a számvitelre és a beszámolókészítésre „XIV. Soproni Pénzügyi Napok „Gazdaságvédelem és pénzügyi kiutak” pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konferencia – Sopron, 2020. október 1-2. ISBN 978-615-80230-6-1

KPMG (2020): A COVID-19 hatásai a hazai bankszektorra https://blog.kpmg.hu/2020/05/a-covid-19-hatasai-a-hazai-bankszektorra/

MUSINSZKI, Z. − SÜVEGES, G. B. (2019): Strategic decision-making supported by traditional financial indicators. Oradea Journal Of Business And Economics, 4(1), pp. 29–37.

MNB (2020): Pénzügyi stabilitási jelentés, 2020 November https://www.mnb.hu/letoltes/penzugyi-stabilitasi-jelentes-2020-november.pdf

Portfolio.hu (2020): MNB: ilyen állapotban érte a magyar bankszektort a koronavírus-járvány https://www.portfolio.hu/bank/20200909/mnb-ilyen-allapotban-erte-a-magyar-bankszektort-a-koronavirus-jarvany-447640

47/2020. (III. 18.), „a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről” szóló kormányrendelet: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218577.380802