A diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetenciái (II. rész)

A szerző jelen cikkében a ControllerInfo 2017. II. negyedéves számában bemutatott kutatómunkájá- nak szerves folytattatásaként, amely a nemzetközi források feldolgozását követően a magyar diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetencia vizsgálatára irányult, az em- pirikus kutatásainak összevetését publikálja. Alapvetően a munkaerőpiac képviselőinek, valamint a pályakezdő fiatalok önértékelésének összevetésén keresztül a kutatómunka fő hipotézisét bizonyítja, azaz a diplomás pályakezdő szakemberek túlértékelik a meglévő kompetenciáikat a munkaerő-piaci megíté- léshez képest.

Controller Info 2017. V. évf. (3) szám 23-29.

10.24387/CI.2017.3.5