A diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetenciái (II. rész)

A szerző jelen cikkében a ControllerInfo 2017. II. negyedéves számában bemutatott kutatómunkájá- nak szerves folytattatásaként, amely a nemzetközi források feldolgozását követően a magyar diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetencia vizsgálatára irányult, az em- … tovább »

A diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetenciái (I. rész)

A szerzô a munkaerôpiac képviselôi körében végzett empirikus kutatás keretében bemutatja a nemzetkö- zi forrásfeldolgozást követôen a magyar diplomás pályakezdô pénzügyi, számviteli és a controlling szak- emberek (továbbiakban számviteli szakemberek) kompetenciavizsgálatát. Empirikus kutatás keretében a … tovább »