A hazai Blue Chipek értékelése, különös tekintettel a Richter részvény elemzésére

Kutatásunkban egy közismert hazai gyógyszeripari vállalat a Richter részvényárfolyam elemzését és jövõbeli hozamának elõrejelzését készítettük el DCF modell alapján. Röviden ismertetjük a vállalkozás jelenét, majd a cég gazdálkodására ható folyamatokat elemeztük és ezek hatását néztük meg a részvényárfolyam alakulásának tükrében.

Controller Info 2019. VII.évf.(2) szám 2-8.

10.24387/CI.2019.2.1

Bevezetés
Kutatásunkban a Budapesti Értéktõzsde Prémium kategóriájában szereplõ egyik legnagyobb Blue Chip vállalat, a Richter részvényeit vizsgáltuk. Célunk, hogy a vállalat pénzügyi helyzetét és üzleti kilátásait azonosítva megbecsüljük a részvény jövõbeni értékét. A részvény értékét két vállalatértékelési modell alapján vizsgáljuk, a vállalatok mûködési jellemzõihez, valamint a beszámolóból és menedzsmenti prognózisokból kiszûrhetõ információk alapján a diszkontált pénzáramlás alapú és a relatív összehasonlító értékelés módszerei alapján. A Richter Gedeon Nyrt. kapcsán átfogóan vizsgáljuk a vállalat pénzügyi helyzetét és a fundamentumokat valamint a DCF modell alapján az egész vállalatra esõ várható szabad pénzáramlásokat becsüljük. A DCF modell mellett a részvények értékeltségét a kelet-európai régiós versenytársak várható növekedési ütemének és P/E rátáinak összehasonlításával határozzuk meg.

 

Felhasznált irodalom:
Aswath Damodaran (2006) A Befektetések Értékelése, Panem Könyvkiadó Kft. 1., 2., 3., 8.,10. Fejezet
BAKOS-TÓTH ESZTER – DOMÁN SZILVIA (2017): A biztosítás szerepe a lakossági megtakarítások szortimentjében. In: Versenyképesség és a humánerõforrás-fejlesztés szerepe napjainkban. Magyar Tudomány Ünnepe 2017. Tudományos Konferencia az EKE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézete és Üzleti Tudományok Intézete, valamint az MTA MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottság
közös szervezésében. Eger, EKE, Líceum Kiadó
BÁRCZI JUDIT (2017) Elméleti felvetések és módszertani kapcsolatok a vállalatértékelésben. Acta Carolus Robertus: Károly Róbert Fõiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Közleményei 7 évf. 2 . szám 5-17.
Bélyácz Iván (2007) A Vállalati Pénzügyek Alapjai, Aula Kiadó, 3. Fejezet
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers (2007) Modern Vállalati Pénzügyek, Panem Kiadó, 5. Fejezet
Csomós Tamás – Helgertné Dr. Szabó Ilona –Kurcsinka Tamásné – Vanó Gábor – Zörög Zoltán (2012) Pénzügyi Számvitel – Eredmény Megállapítása, Beszámoló összeállítása, Saldo Kiadó 7. Fejezet
Pucsek József (2013) Pénzügyi és Számviteli Kontrolling

Siklósi Ágnes – Veress Attila (2011) Pénzügyi Számvitel II. A Beszámoló Készítés, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. 8. Fejezet
SZÉLES ZSUZSANNA – SZÉLES ZOLTÁN – SZABÓ ZOLTÁN (2017): A Case study about methodology for innovation management, In: Szendrõ Katalin, Horváthné Kovács Bernadett, Barna Róbert (szerk.) Proceedings of the 6th International Conference of Economic Sciences Kaposvár University, pp. 633-652.

Takács András (2009) Vállalatértéklelés Magyar Számviteli környezetben, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. 1.4. Fejezet
TÓTH GÁBOR – SZÉLES ZSUZSANNA (2018): Research on the accounting quality of public listed companies at the Budapest Stock Exchange, THEORETICAL JOURNAL OF ACCOUNTING 99:155 pp. 165-186.
Vajna Istvánné Tangl Anita -Vajna István (2016): Megbízhatóbb és olcsóbb vezetõi számviteli és kontrollinginformáció minõségfejlesztéssel, SZÁMVITELI TANÁCSADÓ VIII : 2 pp. 32-36. , 5 p.

ZÉMAN ZOLTÁN – BÁRCZI JUDIT (2018) Új kihívások –compliance – beszámolási rendszerekben JURA A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja 1 szám pp. 459-463. ,
Zvie Bodie – Robert c. Merton – David L. Cleeton (2011) A Pénzügyek Közgazdaságtana, Orisis Kiadó, III. fejezet Adatletöltés: https://www.portfolio.hu/history/adatletoltes.php(olvasva 2018. 08. 26.)
Rólunk https://www.richter.hu/hu-HU/rolunk/Pages/Chairman-Welcome.aspx (olvasva 2018. 08. 28.)
Kereskedelmi képviseletek https://www.richter.hu/hu-HU/richter-csoport/Pages/kereskedelmi_kepviseletek.aspx (olvasva 2018. 08. 30.)
http://www.richter.hu/hu-HU/rolunk/Pages/multunk.aspx (olvasva: 2018.09.01)
Sajtószoba, közleményekhttps://www.richter.hu/hu-U/sajtoszoba/ Pages/Kozlemenyek/pr141111.aspx (olvasva: 2018.09.10.)
Richter Gedeon Éves jelentések: http://www.richter.hu/hu-HU/Befektetok/jelentesek/Pages/eves-jelentesek.aspx (2007 –2017 – Beszámolók) olvasva: 2018.09.15.
Global pharma market will reach $1.12 trillion in 2022:http://pharmaceuticalcommerce.com/business-and-finance/globalpharma-market-will-reach-1-12-trillion-2022/ (olvasva: 2018.09.20.)
Adatletöltés https://www.morningstar.com/ (olvasva 2018.10.01, 11.04)
Negyed éves jelentések, prezentációkhttp://www.richter.hu/hu-HU/Befektetok/prezentaciok/Lapok/prezentaciok-archivum.aspx#(olvasva 2018.10.14)
Éves Jelentések: http://www.richter.hu/hu-HU/Befektetok/jelentesek/Evesjelentes/Richter-Gedeon-Eves-Jelentes-2016.pdf(olvasva 2018. 10. 15)
Továbbra is stagnáló árbevételt vár az idei évben a Richter https://www.portfolio.hu/vallalatok/egeszseggazdasag/tovabbrais-stagnalo-arbevetelt-var-az-idei-evben-a-richter.293616.html(olvasva 2018. 10.16.)