A hazai kis-és középvállalkozások pénzügyi helyzetének controlling elemzése a növekedési stratégia tükrében

1. A mikro-és makrogazdasági kölcsönhatások alkotta, vállalatokra gyakorolt kettôs impresszió alakítja ki a vállalati menedzsment mindenkori döntéseit. Jelen cikkben a controlling szemléletû kutatás a hazai KKV-szektor növekedési stratégiával kapcsolatos döntéseit vizsgálja. Mindemellett törekszik rámutatni arra, hogy nem csupán a fejlôdô és a fejlett országok között léteznek statisztikailag alátámasztható elté- rések, de egy-egy nemzetgazdaság régiói között is érzékelhetô különbségek vannak.

Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 48-54.

DOI: 10.24387/CI.2017.2.8