Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján

Napjainkban az emberi tényezô, az emberi erôforrás szerepe felértékelôdött, a siker és a versenyképesség egyik fô tényezôjévé vált, így e területen is megjelent a controlling alkalmazásának igénye. A tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tôke egyik formája, a szervezeti vagyon része, szervezeti stratégiai erôforrás. Fejlesztése, mûködtetése költséges, és jelentôs befektetéseket igényel mind a személy, mind a szervezet részérôl. A vállalatok, vállalkozások gazdasági sikereinek alapja, hogy a rendelkezésre álló, vagy megszerezhetô erôforrásokat hatékonyan és eredményesen használják fel termékeik szolgáltatásaik elôállítása során. A cikk keretében a szerzôk áttekintik és bemutatják a munkaerômozgás vizsgálat területén alkalmazott humáncontrolling részrendszer eszközeit és módszereit egy középvállalkozás példáján keresztül.

Controller Info 2016. IV. évf. (3) szám 42-51.

Zárt tartalom.