A HR funkciók szerepe a controlling fókuszú szervezetben

A humáncontrolling szerepe, ahogy egyre inkább felértékelődött az egyediség, a tudás és piaci igényekre történő, valós időben való reagálás, felértékelődött. Bár az alkalmazottak jelentik a vállalatnak az egyik legnagyobb költséget, az emberi erőforrással való hatékony gazdálkodás hasonlóan kiemelt fontosságú lett, mint más erôforrások esetében, hiszen ez az erőforrás képes megújulni, profitot és egyedi arculatot adni a vállalatnak. A következőkben bemutatom ennek folyamatát a vállalat életében.

CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 30-31.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.6

Felhasznált irodalom

www.charlespence.net
ALLAN PEASE – BARBARA PEASE (2016): A válasz Libri Kiadó, p.44.

B. NAGY S. (2008): Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment, Budapest, L’Harmattan Zsigmond Király Fôiskola 20-21p.

BAKACSI GY. (2010): A szervezeti magatartás alapjai, Aula kiadó, Budapest, p.188

BAKACSI GY. – BALATON K. – DOBÁK M. – MÁRIÁS A. (szerk.) (1996): Vezetés- szervezés I., Aula kiadó Budapest 34-37p.

BERNE E. (1968): Emberi játszmák, ANdre Deutsch LtD,London

BITTNER P. (1993): Eljárás folyamatos gyártási rendszerek munkaerô-szükségletének meghatározására. Kandidátusi értekezés. Veszprém

BITTNER P. (1997): Az emberi erôforrások hasznosítása, fejlesztése Magyarországon és Észak-Dunántúlon. Munkaerô-gazdálkodásszemélyzetirányítás. Tudományos Konferencia, Székesfehérvár, 1997.05.28. 57

BITTNER P. (2002): Humán Menedzsment, Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Önálló Intézet Szervezési és Vezetési Tanszék, Veszprém

BITTNER P. – KARA N. (2013): Miként lehet a HR a kkv-k sikertényezôje? Tudásmenedzsment. XIV. évfolyam 1. különszám, p. 33-40.

BORSI B. (2004): A technológia es tudásáramlás szerepe a magyar vállalati versenyképesség szolgálatában(www.pm.gov.hu/Dokumentumok/Seo/fuzetek.)

Fenyves, V. – Bács, Z. – Laurentiu, D. – Tarnóczi, T. (2018): SIGNIFICANCE AND POSSIBILITIES OF MEASURING INTELLECTUAL CAPITAL BASED ON ACCOUNTING STATEMENTSECONOMICS & WORKING CAPITAL 2018 : 1-2 pp. 47-53. , 7 p. (2018)

FRANCSOVICS A. (2001): Vezetôi számvitel és controlling, elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem,Keleti Károly Gazdasági Kar

Hegedûs M. (2013): A korrupció és a rejtett gazdaság hatásai a kis-, és középvállalkozó szektor mûködésére = The Impact of Corruption and Hidden Economy on the Operation of the SME Sector ECONOMICA (SZOLNOK) 6 : 2 pp. 141–151-152. (2013)

MOLNÁR E. (2017): Korabeli magyar reklám és pszichológia. Szolnok, Magyarország : Alumni

SZAKÁCS A. – HORVÁTHNÉ KÖKÉNY A. – SZAKÁCS ZS. (2015): Pénzügyi és fogyasztóvédelmi tudatosság a magyar lakosság körében In: Ferencz, Árpád (szerk.) II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Kecskemét, 2015. augusztus 27.: „A vidék él és élni akar” Kecskemét, Magyarország: Kecskeméti Fôiskola Kertészeti Fôiskolai Kar, (2015) pp. 900-904. ,5 p.

SZAKÁCS A. –SZAKÁCS ZS. – HORVÁTHNÉ KÖKÉNY A. – HORVÁTH E. ZS. (2018): Importance of insurance and financial safety In: Zéman, Z; Magda, R (szerk.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország : Copy & Consulting Kft., (2018) pp. 121-125., 5 p.

ZÉMAN Z. – Tóth A. (2018): A stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment, Bp. Akadémiai Kiadó 211 p.

ZÉMAN Z. (2015): A megatrendek hatása a controlling építôelemeire, Elôadás

Zéman Z. (1997): Controlling a korszerû vállalatirányítás eszköze GAZDÁLKODÁS (0046-5518): 2 pp 80-82

ZÉMAN Z. (2002): Controlling SZIE Egyetemi kiadó

MACZÓ K. (2007): Controlling a gyakorlatban, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Digitális Tankönyvtár www.tankönyvtar.hu/tartalom/tkt/controlling-gyakorlatban/ch01s10.html

MÁLOVICS É. – FARKAS G. (2012): Szervezeti viselkedés JATE Press kiadó, Szeged 257p.

PAKUCS J. – PAPANEK G. (2006): Innováció menedzsment kézikönyv, Magyar Innováció Szövetség, Budapest

TÓTHNÉ SUTUS M. (2005): A Projektcontrolling: A controlling új fejlôdési iránya; Letöltés: www.shp.hu/hpc/userfiles/…/kontrolling.pdf

VÉRY Z. (2008): Management Control & Complience Control (www.mce.hu/publikaciok)

VÉRY Z. – SÜLE G.(2009): Funkcionális controlling, Raabe kiadó

Wolfgang Ossadnik (1996): Controlling, Oldenbourg, Wissenschaftsverlag Gmbh
www.tankonyvtar.hu/gazdasagtudomany/controlling-gyakorlatban-080904-177
www.ksh.hu