Agrárerdészeti termelékenység változásának vizsgálata Magyarországon

A tanulmány az agrárerdészet vonatkozásában vizsgálja a többtényezõs termelékenyégi mutató változását a 2009 és 2018 közötti idõszakban 25 legnagyobb Magyar erdészeti és agrárerdészeti piaci szereplõ beszámoló adatainak felhasználásával. Az MFP mutató számításához az indexálás módszerével a Laspeyres-formula szerint kerültek meghatározásra. Az eredmények szerint a hazai agrárerdészet termelékenysége kismértékben növekedett.

CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 32-37.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.7

Felhasznált irodalom:

Balk, B. M. (2010). An assumption‐free framework for measuring productivity change. Review of Income and Wealth, 56, S224-S256.

Ball, V. (Ed.). (2012). Agricultural productivity: Measurement and sources of growth (Vol. 2). Springer Science & Business Media.

Bareith Tibor; Koponicsné Györke Diána (2017): Performance measurement of Hungarian agricultural enterprises by farm size In: Szendrõ, Katalin; Horváthné, Kovács Bernadett; Barna, Róbert (szerk.) Proceedings of the 6th International Conference of Economic Sciences Kaposvár, Magyarország : Kaposvár University, (2017) pp. 309-317. , 9 p.

Bartelsman, Eric, J., and Mark Doms. 2000. „Understanding Productivity: Lessons from Longitudinal Microdata.” Journal of Economic Literature, 38 (3): 569-594.

Bevis, L., and C.B. Barrett. 2017. Close to the Edge: High Productivity at Plot Peripheries and the Inverse Size– productivity Relationship. Working Paper. No. 202017. available online at http://barrett.dyson.cornell.edu/files/papers/ Close%20to%20the%20Edge%20July%20 2017%20Bevis%20&%20Barrett.pdf

Burgess, P.J., Crous-Duran, J., den Herder, M., Dupraz, C., Fagerholm, N., Freese, D., Garnett, K., Graves, A.R., Hermansen, J.E., Liagre, F., Mirck, J., Moreno, G., Mosquera-Losada, M.R., Palma, J.H.N., Pantera, A., Plieninger, T. and Upson, M. (2015). AGFORWARD Project Periodic Report: January to December 2014. Cranfield University: AGFORWARD. http://www.agforward.eu/index.php/en/newsreader/id-27-february-2015.html

Carletto, C., S. Savastano, and A. Zezza. 2013. Fact or Artefact: The Impact of Measurement Errors on the Farm Size– Productivity Relationship. Journal of Development Economics 103: 254–61.

CHEN, X. H., Yu-de, G., YU, X. T., TANG, H., & CHEN, W. J. (2012). The Analysis of the Total Factor Productivity and its Influencing Factors of Forest Industry in State-Owed Region in Heilongjiang Province [J]. Issues of Forestry Economics, 1.

Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O’Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer Science & Business Media.

Csonka, A., Bareith, T., Gál, V. A., & Fertõ, I. (2018). Spatial Pattern of CAP Measures Promoting Agroforestry in Hungary. AgBioForum, 21(2), 127-134.

Das, G. G., Alavalapati, J. R., Carter, D. R., & Tsigas, M. E. (2005). Regional impacts of environmental regulations and technical change in the US forestry sector: a multiregional CGE analysis. Forest Policy and Economics, 7(1), 25-38.

Desiere, S., and D. Jolliffe. 2018. Land Productivity and Plot Size: Is Measurement Error Driving the Inverse Relationship? Journal of Development Economics 130: 84–98.
DOI: 10.1257/jel.38.3.569

Jiang, Y., & Guan, S. Y. (2017). Space time differences and spatial convergence of forestry total factor productivity in China. Issues of Forestry Economic, 37(2), 86-91.

Kachova, V., Hinkov, G., Popov, E., Trichkov, L. and Mosquera-Losada, R. (2016). Agroforestry in Bulgaria: history, presence status and prospects. Agroforestry Systems 92(3): 655-665.

KSH 2020: 3.6.12. Agrárolló (2000-)https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsma001b.html).”
Lasco, R.D., Delfino, R.J.P. and Espaldon, M.L.O. (2014). Agroforestry systems: helping smallholders adapt to climate risks while mitigating climate change. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 5(6): 825-833.

Li, L., Hao, T., & Chi, T. (2017). Evaluation on China’s forestry resources efficiency based on big data. Journal of Cleaner Production, 142, 513-523.

Louah, L., Visser, M., Blaimont, A. and de Cannière, Ch. (2017). Barriers to the development of temperate agroforestry as an example of agroecological innovation: Mainly a matter of cognitive lock-in?. Land Use Policy 67: 86-97. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.05.001

Managi, S. (2010). Productivity measures and effects from subsidies and trade: an empirical analysis for Japan’s forestry. Applied Economics, 42(30), 3871-3883.

Mugure, A., Oino, P. G., & Sorre, B. M. (2013). Land ownership and its impact on adoption of agroforestry practices among rural households in Kenya: a case of Busia county.

Oloyede, A., & Ayinde, O. (2016). ASSESSING ADOPTION OF AGROFORESTRY PRACTICES AMONG SMALL-SCALE FARMERS IN NORTH CENTRAL, NIGERIA.

Otsuki, T. (2010). Estimating agroforestry’s effect on productivity in Kenya: An application of a treatment effects model. Africa C, 2007-2009.

Parádi-Dolgos, Anett ; Koroseczné, Pavlin Rita ; Beri, Roland (2018): Közösségi gazdálkodás ereje a szántóföldi növénytermesztésben In: Parádi-Dolgos, A; Fertõ, I; Marjainé, Szerényi Zs; Kocsis, T; Bareith, T (szerk.) Környezet – Gazdaság – Társadalom : Tanulmányok Kerekes Sándor 70. születésnapja tiszteletére Kaposvár, Magyarország : Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, (2018) pp. 257-268. , 12 p.

Sereke, F., Dobricki, M., Wilkes, J., Kaeser, A., Graves, A.R., Szerencsits, E. and Herzog, F. (2016). Swiss farmers don’t adopt agroforestry because they fear for their reputation. Agroforestry Systems 90(3): 385-394.

Sharma, N., Bohra, B., Pragya, N., Cianella, R., Dobie, P. and Lehmann, S. (2016). Bioenergy from agroforestry can lead to improved food security, climate change, soil quality, and rural development. Food and Energy Security 5(3): 165-183.

Vancauteren, M., van den Bergen, D., Veldhuizen, E., & Balk, B. M. (2009). Measures of productivity change: Which outcome do you want. Invited Paper for the 57th Session of the International Statistical Institute, 16-22.

VARGA, J. (2013). A jövedelmezõség bemutatása. In: Parádi-Dolgos Anett, Polyák Imre, Varga József (szerk.): A magyar számvitel rendszere, 2013. 316 p. Sopron: Soproni Felsõoktatásért Alapítvány, 2013. pp. 162-180. (ISBN:978-963-89173-8-6)

Yang, H., Yuan, T., Zhang, X., & Li, S. (2016). A decade trend of total factor productivity of key state-owned forestry enterprises in China. Forests, 7(5), 97.

Yann, D. M., Mark, V., & Steven, V. P. (2013). Input-output concepts, profits and productivity growth: An application using Flemish farm level data (No. 964-2016-75009).
„A dokumentum elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 számú, Termeljünk együtt a természettel – az agrárerdészet, mint kitörési lehetõség címû projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.”