A kalkulatív kamatláb (.,diszkontráta”) meghatározásának ajánlott és alkalmazott módszerei

A szakirodalom számos módszert ajánl a kalkulatív kamatláb meghatározására, melynek számszerűsítése a vállalati gyakorlatban meglehetősen bonyolult, meghatározása rendszerint becslésen alapul. A témában végzett számos nemzetközi kutatás eredményét összevetve megállapítható, hogy a kalkulatív kamatláb meghatározása közel sem egységes a vállalati gyakorlatban. A külföldön és a hazánkban alkalmazott módszerek is jelentős eltérést mutatnak.

Controller Info 2014. II.évf.(4) szám 8-13.