A számviteli elvek átalakulása és a pénzügyi kimutatások hasznossága a globalizálódó világgazdaságban

Az elmúlt évtizedekben a globális piacokon számos változás volt megfigyelhető. A gyorsan változó gazdasági környezet jelentős mértékben hozzájárult a kockázatok és a bizonytalanság növekedéséhez. A világ­ gazdaság globalizálódásával párhuzamosan a számvitel is lényeges átalakuláson ment … tovább »

Kibermatika – A Controlling irányítási rendszer, mint vállalati erőforrás

II. évfolyam 2. számában a „Kibermatikai” modell segítségével bemutattuk az információrendszerek nélkülözhetetlenségét a gazdálkodó egységek működésében. Egyben jellemeztük a számviteli információ­ technológia eltérő specialitásait is – IT-1, 2, 3 – amelyeket a gazdálkodás fejlesztésénél kell … tovább »

A minőségirányítási rendszerek alkalmazásának gazdasági kihívásai

Jelen tanulmány célja szakirodalmi szekunder forrásokra alapozva összehasonlítóan értékelni a gazdaságban használatos különböző meghatározó minőségirányítási rendszerek, elméletek, modellek főbb jellemzőit, meghatározva azok előnyeit és hátrányait különös tekintettel az egyedi jellegzetességekre, és megállapítani kulcspontjait. Majd a … tovább »

A számviteli mutatószámoktól a Markov- láncok alkalmazhatóságáig

A szerzők cikkükben 15 év időintervallumra vonatkozóan végeztek vizsgálatot a szállodák gazdaságosságára, hatékonyságára és jövedelmezőségére vonatkozóan. Kutatásuk kiterjedt a szállodák csillagfokozatai és a jövedelmezőség közötti kapcsolat szorosságára és szignifikanciájára is. A számviteli kimutatásokból nyerhető adatokon … tovább »

A kalkulatív kamatláb (.,diszkontráta”) meghatározásának ajánlott és alkalmazott módszerei

A szakirodalom számos módszert ajánl a kalkulatív kamatláb meghatározására, melynek számszerűsítése a vállalati gyakorlatban meglehetősen bonyolult, meghatározása rendszerint becslésen alapul. A témában végzett számos nemzetközi kutatás eredményét összevetve megállapítható, hogy a kalkulatív kamatláb meghatározása közel … tovább »