A költségvetési tervezés módszereiben rejlő lehetőségek az önkormányzati szférában

A tanulmány elsődleges célja az önkormányzati szférában alkalmazható költségvetési tervezési módszerek bemutatása valamint a módszerek elõnyeinek és hátrányainak feltárása. A tervezési módszerek ismerete lehetõséget nyújt a legjobb tervezési módszer kiválasztására és annak fejlesztésére.

Controller Info 2019. VII.évf.(4) szám 14-18.

10.24387/CI.2019.4.2
 

Bevezetés
Vajon ismerik-e az önkormányzatok a céljaik hatékony megvalósítása érdekében a költségvetés tervezésének különféle módszereit? Hogyan készítik a saját költségvetésüket? Megfogalmaznak-e elvárásokat a döntéshozók a hatékony tervezés gyakorlatban való megvalósítására, vagy engednek a náluk megszokott módszerek továbbalkalmazásának?
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. számú törvény hatályba lépése elõtt az önkormányzatok bevett gyakorlata volt, hogy a költségvetésüket a korábbi évek alapján, jelentõs hiánnyal és hitelfelvétellel tervezték. A minél kisebb bevétel és a minél nagyobb kiadás tervezési szemlélete akkor teljes mértékben elfogadott volt.
Vannak olyan települési önkormányzatok, ahol már korábban szakítva a régi gyakorlattal sikerült egy új gondolkodásmódot elfogadtatni. Az új döntéshozók egy része a versenyszférából érkezve azt az igényt fogalmazta meg, hogy kiindulásként a korábbi évek hiányra alapozott tervezésével szemben „nullszaldós” költségvetést készítsen el az önkormányzat hivatala.
Ehhez a szakmai segítséget egy kontroller és a belsõ ellenõr tanácsadó adta, ami az önkormányzati alrendszerben akkor még igen újszerû volt. Ilyennel még sok helyen nem találkoztak, illetve nem ismerték fel a kontrolling hozzáadott értékét.
A jogszabályi változások következtében napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a belsõ kontrollrendszer folyamatos fejlesztésére, így a monitoring elõtérbe kerülésével a kontrolling is nagyobb súllyal szerepel az önkormányzatok életében (Weber – Schäffer, 2016).

Felhasznált irodalom
ÁBRAHÁM S. (2007): „Null” bázisú önkormányzati költségvetés készítése értékelemzéssel, IVEC, Értékelemzési szemle, Magyar Értékelemzõk Társasága, 2007/1.
BELOVECZ M. – KODENKO J. (2008). Effect of eu subsidies on the hungarian agricultural. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, 2008, Slovakia, Stara Lesna, 2008.április 28.- május 2. ISBN 0133-3720
FARKAS S. (szerk.) (2004): Költségvetési szervek kézikönyve. Költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás, ellenõrzés, Átdolgozott kiadás, I. rész pp 74-75
HILTON R. W. –PLATT D. (2016): Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment. McGraw-Hill Education, 11th Edition, ISBN: 978-1259569562
HORVÁTH & Partners (2015): Controlling – Út egy hatékony controlling rendszerhez, Wolters Kluwer Kft, Budapest, pp15, ISBN 978 963 224 940 7
KAPLAN R. S. – NORTON D. P. (2002): A stratégiaközpontú szervezet, Panem Kft., Budapest
KIECHEL W. (1982): Corporate strategies under fire, Fortune, pp.34-39.
LAÁB Á. (2010): Az új stratégiai erõforrásoknál is segíthet a jó öreg elemzés? Vezetõi számvitel Módszertani füzetek, CompLex Kiadó, Budapest, 2010. május, pp 5-20
LAÁB Á. (2011) Döntéstámogató vezetõi számvitel, Elméleti és módszertani irányok, Complex Kiadó, Budapest, 191 p
LAÁB Á. (2014) Vezetõi számvitel II, Budapesti Mûszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem, Budapest, oktatási segédanyag, pp 31-32
SISA K – VERESS A. (2013): Felmérés a települési önkormányzatok tervezési módszereirõl – Statisztikai Szemle 92. évfolyam 5.szám., pp 456
Szakács A., Törõcsik I. (2000): Marketing környezet hatása a szolgáltató vállalatok szervezetére – A ”termékfelelõsség” (Tf.) biztosítási piacra, Marketing & Menedzsment c. tudományos lap, XXXIV évf. 3.sz., ISSN 1219-0349, 60-64. p.
Szakács A.; Dr. Szakács Zs.; Dr. László É. (2015): Építõipari és közmûépítési trendek Economica a Szolnoki Fõiskola Tudományos közleményei folyóirat VIII. Új Évfolyam I. szám, lektorált, Szolnoki Fõiskola (HU ISSN 1585-6216) 23-28. p.
Szakács Zs., Szakács A., Bárczi J . (2014): A klímaváltozás makrogazdasági (pénzügyi) hatásai a magyar és világgazdaságra. Controller Info c. szakmai folyóirat, II. évfolyam 2. szám, Budapest, Copy & Consulting Kft., ISSN 2063-9309, 28-32p.
WEBER J. – SCHÄFFER U. (2016): Einführung in das Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft – Steuern– Recht GmbH, Stuttgart, p.60, ISBN 978-3-7910-3573-4
ZÉMAN Z. – TÓTH A. (2018): A stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2018. 211p. ISBN:9789630599061