Hatékony stratégiai döntéshozás elősegítése, különböző aggregált Pénzügyi KPI-ok segítségével

A különbözõ komplex és aggregált KPI mutatószámok milyensége és struktúrája a szervezetek stratégiai döntéshozására illetve a tervezés mechanizmusára jelentõs befolyással bírnak. A KPI-ok kialakítása és logikai strukturája illetve a stratégiába való illesztése nagyon hangsúlyos feladat egy controll rendszer kialakítása során, de ugyanekkora súllyal bír ezen KPI-ok értékelése illetve az ezekbõl származó információk értékelése és ezen mutatószámokból származtatott információ kihatása a menedzsment döntési mechanizmusára. Az kutatásunkban bemutatott KPI-ok olyan aggregált mutatószámok amelyek stratégiai információkat hordoznak magukban, és ezen információk feldolgozását illetve a menedzsment szármára történõ felhasználásukat fogjuk elemezni.

Controller Info 2019. VII.évf.(4) szám 19-22.

10.24387/CI.2019.4.3


Bevezetés
A stratégiai döntéshozás és a megfelelõ tervezés érdekében a menedzsment számára olyan információkra van szükségük amelyek egyre komplexebbek és egyre pontosabbak. (Huikku, Karjalainen, & Seppälä, 2018) A különbözõ gazdálkodás szervezési folyamatok bár már elterjedtek a termelési illetve mûködési folyamatokban, de ezeknek a mérésük illetve a komplex mutatószámokká és információs tömbökké alakításukhoz szükséges controlling módszerek még nem feltétlenül alkalmazkodtak ezekhez a megváltozott technikai és szervezési folyamatokhoz. (Zang, Liu, Yaquin, & Chuanming, 2019) A különbözõ mutatószámok
és riportok akkor igazán hatékonyak ha azokból a menedzsment gyors, és hatékony döntéseket tud hozni illetve a tervezési folyamatok során képesek ezekbõl az információkból hatékonyabban tervezni. (Lecher, Canzaniello, & Evi, 2019) Esettanulmányunkban két darab controlling eszközt illetve riport módszert fogunk bemutatni és jellemezni a stratégiai döntéshozás szempontjából, illetve egy problémát mutatunk be amelyben a standardizáltság a döntéshozás és a hatékonyság javulás kiindulópontja controlling módszerek megfelelõ alkalmazása volt.

Felhasznált irodalom:

Bayaraa B & Tarnoczi T. & Fenyves V. (2019): MEASURING PERFORMANCE BY INTEGRATING K-MEDOIDS WITH DEA: MONGOLIAN CASE JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT 20 : 6 pp. 1238-1257.
Béhm, I., Bárczi, J., Zéman, Z. (2016) A vállalkozási teljesítmény mérésének mutatói és alkalmazásuk I. Controller Info 3. pp.27-36.
Chen, Y.-S. & Tang, K., (1992): A pictorial approach to poorquality cost management. IEEE Transactions on Engineering Management, Május, 39(2).
Fenyves V. & Tarnóczi T. (2019): Examination of the expectations of controllers on the labour market CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL 17 : 1 pp. 60-70. , 11 p.
Gyurcsik , P. és mtsai., (2019): A tudatos vállalkozásfinanszírozás a Controlling és az alternatív finanszírozási források szemszögébõl. Controller Info, 7(1), pp. 29-34.
Huikku, J., Karjalainen, J. & Seppälä, T., (2018): The dynamism of pre-decision controls in the appraisal of strategic investments. The British Accounting Review, 50(5), pp. 516-538.
Kovács , T. & Zéman, Z., (2019): Pénzügyi tervezés modellezése egy szolgáltató vállalatnál. Controller Info, 7. kötet, pp. 2-10.
Kovács, T. & Zéman, Z., (2019): Pénzügyi tervezés modellezése egy szolgáltató vállalatnál. Controller info, 7.(1), pp. 2-11.
Lecher, S., Canzaniello, A. & Evi, H., (2019): Assessment sharing intra-industry strategic alliances: Effects on sustainable supplier management within multi-tier supply chains. International Journal of Production Economics, p. IN PRESS Available online 9 January 2019.
Robert N., A. & Vijay, G., (2007): Management Control Systems. New York: The McGraw-Hill Commpanies. terjedelem: 833 pp.
Shi, W. & Recheng, W., (2012): Dynamic internal control performance over financial reporting and external financing.  Journal of Contemporary Accounting & Economics, 8(2), pp. 92-109.
Sütõ, D., (2017): A controlling fejlõdéstörténete, helye és szerepe a gazdálkodó szervezetekben. International Journal of Engineering and Management Sciences, 4(2).
Tarnóczi T., Fenyves V., Bács Z., Böcskei E. (2015): Versenyképesség és gazdasági etika. Vállalati teljesítmény elemzése panel regresszióval POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 2015/3-4 pp. 104-114. , 11 p.
Zang, Z., Liu, D., Yaquin, Z. & Chuanming, C., (2019): How do the combinations of sales control systems influence sales performance? The mediating roles of distinct customer-oriented behaviors. Industrial Marketing Management, p. ARTICAL IN PRESS.
Zéman, Z. és mtsai., (2014): Tasks of Financial Management and Controll. Ekonomika poľnohospodárstva, 14(3), pp. 30-39.
Zéman, Z., Bárczi J. (2018): Új kihívások – compliance – beszámolási rendszerekben. JURA 2018 (1) pp.459-463.