A koronavírus járvány által érintett működési területek a magyar KKV szektorban

A koronavírus járvány az élet minden területén változásokat hozott, új alapokra helyezve a gazdaság szektorait, így a háztartásokat és a vállalkozásokat is. A megváltozott munkakörülmények és az általános lezárások sok vállalkozást hoztak a mindennapi életünkbe. Sok vállalkozásnak sikerült jelentős költségek árán túlélnie a korlátozásokat, de voltak olyan szervezetek is, amelyek elbuktak a válságkezelés nehézsége miatt a hatékony állami válságkezelés ellenére. Az új munkamódszerek és a megváltozott körülmények átírták a korábbi irányítási és gyakorlati elveket és tapasztalatokat. A tanulmány célja, hogy meghatározza azokat a területeket, amelyek a KKV-k életében a legsebezhetőbbek, és amelyekre a legnagyobb figyelmet kell fordítani a következő lehetséges jövőbeli válságok során a mintában szereplő 161 vállalkozás véleménye alapján.

X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 29-35

DOI: 10.24387/CI.2022.3.6

Felhasznált irodalom:

Bencsik, A.  (2021): „Flexible Work Designs, as a Strategic Tool for Twenty-First-Century Intricacies: A Descriptive Analysis amongst Healthcare Employees. Acta Polytechnica Hungarica Vol. 18, No. 11,

Beshenov, S. Rozmainsky, I. (2015): „Hyman Minksy’s financial instability hypothesis and the Greek debt crisis”, Russian Journal of Economics 1  pp. 415-438. 

Csiszárik-Kocsir, Á. Garai-Fodor, M. Varga, J. (2021): „What has become important during the pandemic? – Reassessing preferences and purchasing habits as an aftermath of the coronavirus epidemic through the eyes of different generations” Acta Polytechnica Hungarica Vol. 18, No. 11,  DOI: 10.12700/APH.18.11.2021.11.4

Davidson, P (2002): „Restating the purpose of the JPKE after 25 years” Journal of Post Keynesian Economics Vol. 25, No. 1 (Autumn, 2002), Taylor & Francis, Ltd., pp. 3-7. https://www.jstor.org/stable/4538808

European Commission „What is the capital markets union? General information on the objectives of the capital markets union” 2020 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_hu

Farkas, F. (2013): „Theory and practice of change management”. (In Hungarian: A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata)  Akadémia Kiadó. Budapest

K. Lipták   Z. Musinszki (2021): “ Local Employment Development and Sustainable Labour Market in Northern Hungary Since the Regime Change” Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, Volume 10, Issue 2, 2021, pp. 56–61.

Karácsony, P. (2020): „Analyzing the relationship between leadership style and corporate social responsibility in Hungarian small and medium-sized enterprises”, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 17, No. 7, pp. 183-198.

Kehl, D. Sipos, B. (2007): „Century-long trends and long cycles in the United States, China and the global economy” (In Hungarian: Évszázados trendek és hosszú ciklusok az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában és a világgazdaságban.) Hitelintézeti Szemle VI. évf. III. szám., pp. 248-282.

Lentner, Cs.  (2015): „A taxonomy of the evolution and consolidation of foreign currency lending to households” (In Hungarian: A lakossági devizahitelezés kialakulásának és konszolidációjának rendszertani vázlata) Pénzügyi Szemle, 2015/3., pp. 305-318.

Łukomska-Szarek, J. Martynko, A. Warzecha Z. (2021): „Management under crisis conditions – the impact of the COVID-19 pandemic on the formation of respondents’ opinions within the e-commerce market in Poland” Acta Polytechnica Hungarica Vol. 18, No. 11,  DOI: 10.12700/APH.18.11.2021.11.14

Madarász, A. (2011a): „Bubbles and legends – Crises and crisis explanations” (In Hungarian: Buborékok és legendák – Válságok és válságmagyarázatok – II/1. rész. A Déltengeri Társaság) Közgazdasági Szemle, LVIII. november, pp. 909–948.

Madarász, A. (2011b): Bubbles and legends – Crises and crisis explanations” (In Hungarian: Buborékok és legendák – Válságok és válságmagyarázatok – II/2. rész A Déltengeri Társaság) Közgazdasági Szemle, LVIII. (2011b) pp. 1001–1028.

Malhotra, N.K.  Simon J. (2009): „Marketingkutatás”. Akadémiai Kiadó. Budapest,

Musinszki, Z. Vallasek, M. Mélypataki, G. Horváthné, C.E. Lipták, K. (2020): „Workaholism and A New Generation – Labour Market Survey Among Hungarian and Romanian Youth”, Amfiteatru Economic Vol. 22, No. 14, 2020, pp. 1227–1242.

Parameswaran, H. (2021): „Flexible Work Designs, as a Strategic Tool for Twenty-First-Century Intricacies: A Descriptive Analysis amongst Healthcare Employees in the United Arab Emirates” Acta Polytechnica Hungarica Vol. 18, No. 11,  DOI: 10.12700/APH.18.11.2021.11.8

Sajtos L. Mitev A. (2007): „SPSS Research and Data Analysis Manual”, SPSS Research and Data Analysis Manual Budapest: Alinea,

Shostak, F.(2007): „The Hyman Minsky theory does not explain the current financial crisis”, 2007 BrookesNews.Com, http://www.brookesnews.com/070312minsky_print.html

Varga, J. (2021): „Defining the Economic Role and Benefits of Micro, Small and Medium-sized Enterprises in the 21st Century with a Systematic Review of the Literature” Acta Polytechnica Hungarica Vol. 18, No. 11,  DOI: 10.12700/APH.18.11.2021.11.12