A lakossági hitelezés gyakorlata Magyarországon és más közép-kelet-európai országban

Az utóbbi évek pénzügyi, gazdasági válsága komoly mértékben meghatározta (korlátozta) a bankok hitelezési tevékenységét, amely a lakossági hitelezés területén is érezteti hatását. A 2014. március 15-én hatályba lépett 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről új szabályokat vezetett be a lakossági hitelezés területén. Megváltoztak ugyanis az előtörlesztési szabályok, a devizahitelek esetében új kamatszámítási módszer került bevezetésre, és új nyilvántartási rendszer kialakítását kezdeményezi. De a gyakorlatban vajon miként hat az új szabályozás? Támaszt jelenthet egy új, stabil és nem utolsósorban fejlődő hitelezési gyakorlat kialakításában, és ezzel a lakossági hitelállomány bővülésében? Cikkemben a fentiekkel összefüggésben, és a felmerült kérdések megválaszolásaként hazai és más közép-kelet-európai ország adatain alapuló összehasonlítást végeztem, vizsgálva a 2008. évi hitelpiaci válság lakossági hitelezési helyzetére gyakorolt hatását.

Controller Info 2014. II.évf.(3) szám 45-48.